Hyppää sisältöön

Veäʹǩǩ da tuärjj

 

Diakonia vieʹǩǩat: 


Diakonia lij kriistlaž rääʹǩǩesvuõʹtte vuâđđõõvvi vieʹǩǩtummuš da kääzzkâsttmõš. Tõt lij risttoummu jieʹllemnääʹll, koon vuâđđan lij Isõõzz ouddâm päkkmõš: “Rääʹǩǩast âlddoummsad nuʹtt maʹte jiõččad.” Diakonia lij õhtt ceerkav vuâđđjurddjin. 


Puk sieʹbrrkååʹdd tuâjjla lie tuu da kõõččmõõžžääd vääras. Saǥstõõllmõõžž koʹlle jiântta-åårramõõlǥtõʹsse. 

Vääʹld õhttvuõđ:

  • Ko lij vaiggâd piʹrǧǧeed 
  • Ko leäk õhttnaž
  • Ko haaʹleʹčiǩ tuärjjõsneeʹǩǩ ââldmõsoummukääzzkõõzz
  • Ko ääʹšš lie lossâd
  • Ko haaʹlääk molldõõttâd õõutsââʹjest 
  • Ko taarbšak kõskkäiggsaž kriisvieʹǩǩ täälbeällsaž leʹbe jeeʹres vaiggâdvuõđâst piʹrǧǧummuž diõtt (tuärjjäännmõõžž diakoniss pääiʹǩ)

Vuäitak väʹldded õhttvuõđ diakoniatuâjjla teʹl še, ko 

  • Ooʒʒak tuejjummuž jiõččtäättlaž tuâjast, ouddm. haaʹlääk leeʹd jiõččtäättlaž tuärjjõsneǩ, leʹbe haaʹleʹčiǩ leeʹd mieʹldd õhttsažvasttõsnoorõõzzâst.
  • Haaʹlääk vuässõõttâd kruuggtåimmjummša, maaʹtǩid da leiʹrrtåimmjummša. 
  • Jõs tuʹst lie jurddi, mäʹhtt ooudeed diakoniatåimmjummuž 

Puäʹđ mieʹldd tueʹjjeed diakoniatuâi, vieʹǩǩted jeärrsid. Jiõččtäättlaž ooumžen vuäitâk tåimmad jiijjad äiʹǧǧtaaul mieʹldd, teʹl täʹl jeeʹresnallšem projeeʹktin leʹbe jeeʹres sieʹbrrkååʹdd tååimin. Puäʹđ vuässõõttâd tåimmjummuž ooudummša. 

Kuvassa vanhan miehen kädet
Snimldõk: Kalle Kallio/Kolttakulttuurisäätiö