Hyppää sisältöön

Eʹčč mij -moʹlidva 


Eʹčč mij, kååʹtt leäk õõʹlmin.
Pââʹzztummu leäǥǥas Tuu nõmmad.
Puäđas Tuu väʹlddkåddad.
Šââddas Tuu täättad mieʹldd,
jânnmest nuʹtt še mäʹhtt ââʹlmest.
Uuʹd miʹjjid täʹbbe
juõʹǩǩpeiʹvvsaž leiʹbben.
Da proʹstte miʹjjid veäʹlǧǧen,
nuʹtt še mäʹhtt mij proʹsttjep
veälǥlaideen.
Jeäʹl-ǥa sääʹtt miʹjjid ǩeâhssa,
nâǥa pieʹst miʹjjid ǩeähnast.
Teʹl tuu lij väʹlddkåʹdd, viõkk da cistt
âʹǩǩpââjas.
Amen.