Hyppää sisältöön

Ceerkvi maaiʹlmsuåvtõõzz ekumeenlaž kõõskõs Genevest, Sveiccjânnmest. Snimldõk: Albin Hillert/WCC

 

Ceerkvi maaiʹlmsuåvtõs


Ceerkvi maaiʹlmsuåvtõs (engl. World Council of Churches) lij ceerkvi meeraikõskksaž õhttsažtuâjjorgaan. CMS:sse koʹlle pâʹjjel 340 ceerkav pâʹjjel 120 jânnmest. CMS altteeš eeʹjj 1948 Amsterdam-gåårdest viikkâd čõõđ ekumeenlaž liikkõõzz vueiʹvvmieʹrid

Ceerkvi maaiʹlmsuåvtõõzz jååʹđtemkõõskõs åårr Genevest Sveiʹccjânnmest. Lääʹddjânnmest õhttsažtuâjjtââurõš lij jeäʹrbi mieʹldd eeʹjj 1917 alttuum Lääʹddjânnam  ekumeenlaž suåvtõs. Ceerkvi maaiʹlmsuåvtõõzz takaisååbbar lij nuʹtt čiččâm eeʹjj kõõskin. Pueʹtti takaisååbbar lij Saksslajânnmest čâhčča 2022. 
 

Ceerkvi maaiʹlmsuåvtõõzz alggmeerai tuâjj


Ceerkvi maaiʹlmsuåvtõõzz alggmeerai tuâjj lij õhtt vueiʹttemvuõtt viikkâd ooudâs alggmeerai aaʹššid ceerkvi kõskksaž ekumeenlaž tuâjast. Lääʹddjânnam ev.lut. ceerkav sääʹmtuâj saǥstõõllâmkåʹdd õõutveäkka Taarrjânnam da Ruõccjânnam säʹmmlai ceerkavsuåvtõõzzivuiʹm lij eʹtǩǩääm säʹmmlai papp Mari Valjakka Ceerkvi maaiʹlmsuåvtõõzz alggmeerai tuâjj-jouʹǩǩe. 

Valjakka lij leämmaš Ceerkvi maaiʹlmsuåvtõõzz refereʹnssjoouk saaǥǥjååʹđteei eeʹjjest 2018 ääʹljeeʹl. Tuâjj-joukk valmštââll Ceerkvi maaiʹlmsuåvtõõzz takaisåbbra da plaanad pre-assembly leʹbe ouʹddǩiõʹtte plaaneei såbbar alggmeeraid di nuõrid. Alggmeer jeeʹresåʹrnn maaiʹlm vuässâʹtte Ceerkvi maaiʹlmsuåvtõõzz takaisåbbra Karlsruhest Saksslajânnmest čâhčča 2022. 
 

Kuvassa on kirkkojen maailmanneuvoston ekumeeninen keskus Genevessä, Sveitsissä
Ceerkvi maaiʹlmsuåvtõõzz ekumeenlaž kõõskõs Genevest, Sveiccjânnmest. Snimldõk: Albin Hillert/WCC