Hyppää sisältöön

Veârttobdstummuš 


Mon ååskam Eʹmmla,
Ečča, Pukvääldleʹžže
ââʹlm da jânnam blouslõõvvja,
 
da Isõʹsse Kristõʹsse,
Eʹmmel oʹdinakai Pärnna mij Šuʹrre,
kååʹtt šõkkni Pââʹss Jiõggâst,
da šõõddi nijdd Määʹrjest,
muõkkšõõvi Pontius Pilatuuzz ääiʹj,
riʹstte takku, jaaʹmi da äudda ruõʹǩǩe,
njiejai vuâlas jaammjiriʹǩǩe,
kaggõõđi jaammjest kuälmad peeiʹv,
mõõni pââjas õõʹlmid,
išttâd åårr Eʹmmel, Eeʹjj, Pukvääldla,
vuäʹljes peäʹlnn
da puätt toʹben suudâd
jieʹllʼjid da jaammjid,
 da Pââʹss Jiõʹǧǧe
pââʹss õhttsaž sieʹbrrkådda
põõʹzzi õhttvuõʹtte, 
rieʹǩǩi proʹsttjummša
jaammji pââjaskaggõõttmõʹšše
da âʹǩǩpâjjsaž jeällma.