Hyppää sisältöön

Personal

Ytterligare information: Kyrkans forskning och utbildning, ktk@evl.fi

Kantorsenkäten

Den här visualiseringen presenterar resultaten från en enkät som utfördes som stöd för utvecklingen av kantorns arbete och utbildning samt för att kartlägga kantorernas kunnande 2017. Enkäten skickades ut till alla kantorer och kyrkomusiker som arbetar i församlingarna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 291 personer besvarade enkäten. Svarsprocenten var cirka 34 %. Enkäten var ett led i ett forskningsprojekt om kyrkomusikers yrkesidentitet.

Till visualisering KantorsenkätenÖppna länk i ny flik (på finska).

Profilerna för kyrkans anställda och förtroendevalda

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har fler än 20 000 anställda och drygt 8 500 personer är förtroendevalda inom församlingarna. I den här visualiseringen ges en inblick i deras profiler. Utöver demografiska faktorer granskas hur de anställda och förtroendevalda tillhör väckelserörelser och vilka partiåsikter de har samt hur de deltar i församlingslivet. Dessutom granskas deras förhållningssätt till olika religiösa grupper. Resultaten baserar sig på enkäter utförda bland de anställda och förtroendevalda hösten 2015.

Till visualiseringen Profilerna för kyrkans anställda och förtroendevaldaÖppna länk i ny flik (på finska).

Åsikter om kvinnopräster

År 1986 fattade kyrkomötet beslut om att kvinnor kan ordineras till prästämbetet. De första kvinnorna prästvigdes 1988. Den här visualiseringen granskar hur församlingarnas förtroendevalda, kyrkans anställda samt kyrkomedlemmarna förhåller sig till kvinnliga präster. Dessutom granskas samarbetsmöjligheterna mellan olika åsikter samt de teologiskt konservativa och liberalas andel av de förtroendevalda, anställda och kyrkomedlemmarna. Resultaten som visas baserar sig på enkäter från hösten 2015.

Till visualiseringen Åsikter om kvinnoprästerÖppna länk i ny flik (på finska).

Utveckling av församlingsstrukturen

År 2012–2015 pågick ett utvecklingsprojekt för församlingsstrukturen inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. I bakgrunden låg de funderingar på att förnya församlingsstrukturerna som pågått en längre tid. Som resultat av projektet uppstod ett förslag, en modell till ny kyrklig samfällighet som dock inte godkändes av kyrkomötet i maj 2015.

I den här visualiseringen visas de åsikter som kyrkans anställda och församlingarnas förtroendevalda har om utvecklingen av församlingsstrukturen. Resultaten har erhållits via en enkät som skickats ut till dem hösten 2015. Dessutom granskar visualiseringen kyrkans medlemmars åsikter om den så kallade personförsamlingsmodellen. Resultaten har erhållits från enkäten Gallup Ecclesiastica som genomfördes hösten 2015.

Till visualiseringen Utveckling av församlingsstrukturen (på finska).

Reformen av äktenskapslagen och kyrkan

I mars 2017 trädde en ändring av äktenskapslagen i kraft. Nu kan ett par vigas till äktenskap oavsett om de är av samma eller olika kön. Den könsneutrala äktenskapslagens inverkan på kyrkans verksamhet och vigselrätt har väckt mycket diskussioner.

I den här visualiseringen granskar vi hur finländarna önskar att kyrkan ska agera efter att lagändringen träder i kraft. Resultaten baserar sig på enkäter utförda bland finländarna, kyrkans anställda samt församlingarnas förtroendevalda hösten 2015.

Till visualiseringen Reformen av äktenskapslagen och kyrkanÖppna länk i ny flik (på finska).

Förhållandet mellan kyrkan och staten

Kyrkan samarbetar aktivt med samhälleliga institutioner. Diskussioner förs ständigt både om kyrkans och i mer vid omfattning olika religiösa samfunds roller och synlighet i samhället. Diskussionen gäller både positiv och negativ religionsfrihet.

Denna helhet betraktar kyrkans anställda och förtroendevaldas åsikter om religion i skolorna, kyrkans samhälleliga uppdrag, kyrkans och statens relation samt verkställandet av religionsfriheten.

Till visualiseringen Förhållandet mellan kyrkan och staten (på finska).