Hyppää sisältöön

Vår uppgift

Uppgiften för enheten Kyrkans forskning och utbildning är att verkställa Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands forskning om kyrkan och det religiösa livet samt förändringar i samhället som är nödvändig för beslutsfattandet och utvecklandet av verksamheten i kyrkan och församlingarna. Vi ser till att kyrkan får den forskningsdata som behövs. Via vår forskningsverksamhet stöder vi Kyrkostyrelsen i prognostiseringen av ändringarna i verksamhetsmiljön, i utvecklingen av kyrkans verksamhet och i kommunikationen.

Med vår hjälp får även samhället information om kyrkan och det religiösa livet. Forskarna för ut sin expertis till inhemska och internationella forskningsprojekt samt olika arbetsgrupper och förtroendeorgan. Forskarnas forskningsresultat publiceras både som vetenskapliga och lättfattliga artiklar i internationella och inhemska publikationer. Enheten ordnar även seminarier kring aktuella teman.

Utöver vår egen forskningsverksamhet beviljar vi årligen stipendier från våra medel för forskning som behövs för att utveckla kyrkans och församlingarnas beslutsfattande och verksamhet.

Kyrkans forskningscentral inledde sin verksamhet under namnet Kyrkans forskningsinstitut 1969. Genom förvaltningsreformen 1994 blev den en av Kyrkostyrelsens specialenheter. Från grundandet var det beläget i Tammerfors fram till slutet av september 2021, då enheten flyttade till kyrkohuset i Helsingfors. Från början av 2022 är forskningsverksamheten en del av enheten Kyrkans forskning och utbildning.