Hyppää sisältöön

Rapportering av stipendier

Stipendiemottagaren gör upp en utredning över hur stipendiet har använts senast den 31 januari året efter att stipendiet lyfts.

Om den sökande inte har använt stipendiet efter en ny stipendieansökan kan den sökande använda mellanrapporten som gjorts för stipendieansökan som årsrapport som sådan genom att kvittera och skicka in den som årsrapport. På motsvarande sätt kan en sökande vid behov komplettera och redigera mellanrapporten som gjorts för stipendieansökan och sedan skicka in den till oss.

Kvitton som verifierar utgifterna behöver inte bifogas, förutom när det gäller stipendier som beviljats för forsknings- och resekostnader.

Slutrapportering

Utöver slutrapporten ber vi stipendiemottagaren skicka ett exemplar av den tryckta publikationen, om en sådan finns att tillgå/det finns en publikation över forskningen. Bilagornas postadress är Kyrkans forskning och utbildning, Kyrkostyrelsen, PB 210, 00131 Helsingfors. När din forskning är klart kan du fråga Samhällsvetenskapliga forskningsarkivetÖppna länk i ny flik fsd@uta.fi, om de vill arkivera den.

Rapporten över användningen av stipendiet ska lämnas inom utsatt tid, senast ett år efter den sista utbetalningen av stipendiet. Försummelse av rapporteringsskyldigheten kan hindra framtida stipendiemöjligheter.

Det hör till god sed att i ett vetenskapligt arbete eller en publikation tacka för stipendier och i sin meritförteckning nämna beviljade stipendier.

 

Länken till rapportering av stipendierÖppna länk i ny flik