Hyppää sisältöön

Allmänt om våra publikationer

Från och med 2022 publicerar vi som enheten för Kyrkans forskning och utbildning bara en serie publikationer, Suomen ev.-lut. kirkon tutkimusjulkaisuja / Forskningspublikationer från Ev.-luth. kyrkan i Finland, vars publikationer alltid görs både en online-version och en tryckt version. Det tidigare Kyrkans forskningscentrum (1969-2021) hade tre publikationsserier: Kyrkans forskningscentrals publikationer, Kyrkans forskningscentrals webbpublikationer (www-publikationer fram till 2013) och Publications.

Även övriga rapporter och artiklar, som inte tillhör de ovan nämnda serier, finns på undersidan Artiklar.

Från och med 2019 trycks alla våra publikationer med mjuka pärmar, och från och med 2020 publicerar vi allt också som webbpublikationer.

Från den vänstra sidobalken kommer du vidare till de undersidor där våra nyaste Öppna länk i ny flikrespektive äldsta Öppna länk i ny flikpublikationer presenteras (på finska). De nyaste publikationerna omfattar årets publikationer och på undersidan Våra äldre publikationer finns alla verk som är äldre än så. De äldre publikationerna presenteras per utgivningsår och i alfabetisk ordning enligt författare.

HärÖppna länk i ny flik kan du bläddra i databasen för Kyrkans publikationer, där man kan söka Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands centralförvaltnings publikationer på basis av sökord eller serie. Tjänsten innefattar även våra publikationer från och med 2003. 

Kontakta tutkimustilaus@evl.fi eller forskningssekreteraren om du har frågor om våra publikationer.

Tag kontakt