Hyppää sisältöön

Raportointi

Kirkon eläkerahasto (KER) kuvaa vastuullisen sijoitustoimintansa tuloksia ja toimenpiteitä vuosittain julkaistavassa toimintakertomuksessa. Toimintakertomuksessa käsitellään seuraavaa toimintaa:

  • ilmastonmuutosstrategiatyökalujen seuranta ja vuosivertailu
  • osake- ja yrityslainasijoitusten hiilijalanjälki
  • omaisuudenhoitajille suunnatun ESG-kyselyn tulokset
  • salkun vastuullisuusseulonta ja siihen liittyvät vaikuttamiskeskustelut
  • yhtiökokousosallistumiset
  • sijoittaja-aloitteet ja niiden edistyminen.

Toinen tärkeä raportointityökalu on PRI:lle laadittava vuosiraportti, joka kuvaa tarkemmin KERin toimenpiteitä PRI-periaatteiden toteuttamiseksi. KERin PRI-vuosiraportti sekä vastuullisen sijoittamisen toimintakertomus ovat julkisia raportteja.

KER on liittänyt ESG-tietoja ja -pisteytyksiä osaksi kuukausi- ja vuosiraportointiaan. Tavoitteena on kehittää sijoitustoiminnan vaikuttavuusraportointia, jossa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet muodostavat keskeisen kehyksen.

KERin vastuullisen sijoitustoiminnan ja raportoinnin vuosikello

Toimintakertomus, vastuullisuusseulonnan tulokset johtokunnassa, yhtiökokousosallistumiset, PRI-raportointi, ohjeiden ja strategioiden päivitykset, vastuullisuusseulonnan tulokset johtokunnassa, omaisuudenhoitajien ESG-kysely, Sijoitussalkun hiilijalanjäljen mittaaminen. Vaikuttamiskeskustelut ja sijoittaja-aloitteet jatkuvat ympäri vuoden.