Hyppää sisältöön

KER turvaa eläkkeitä

Kirkon eläkerahasto (KER) toimii Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaitoksena. KER vastaa kirkon henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Eläkkeet rahoitetaan työnantajilta ja työntekijöiltä perittävillä maksuilla.

KERin historia alkoi vuonna 1991. Toiminnan alussa varat, joita ei käytetty eläkkeiden maksamiseen, rahastoitiin eläkerahastoon tulevien eläkevastuiden kattamiseksi. KER on viime vuosien aikana siirtynyt tästä karttumisvaiheesta siirtymävaiheeseen, jossa eläkemenojen määrä ylittää pysyvästi eläkemaksutulojen määrän. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitustuottoja käytetään myös eläkkeiden maksamiseen.

KERiä ei ole kiinnitetty yksilökohtaisiin eläkevastuisiin, vaan se toimii niin kutsuttuna puskurirahastona eli rahastolle ei synny yksilöllisesti katettavia eläkevastuita kuten TyEL-eläkejärjestelmässä. KERillä ei myöskään ole vakavaraisuutta koskevia määräyksiä.

KERin sijoitusten kehitys 1991-2020:

Kirkon eläkerahaston sijoitukset ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 1990 lähtien. Vuonna 2020 varat olivat 1,76 miljardia euroa.