Hyppää sisältöön

Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet

Ilmastonmuutoksen tuomat muutokset asettavat sijoittajalle uudenlaisia riskejä ja mahdollisuuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritysten ja valtioiden tapa hallita ilmastonmuutosta vaikuttaa Kirkon eläkerahaston sijoitustoiminnan tuottoon ja riskikehitykseen yli ajan. Eläkerahaston ilmastonmuutostyöskentely on osa sijoitustoiminnan strategiaa ja riskienhallintaa. Eläkerahaston keskeinen tehtävä on huolehtia kirkon työntekijöiden eläkkeiden rahoituksesta myös tulevaisuudessa.

Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset maailman eri markkinoihin ja toimialoihin ovat moniulotteiset ja vaihtelevat eri ilmaston lämpenemisskenaarioiden mukaan. Ilmastonmuutoksen tuomat riskit ovat erityisen kriittiset korkeiden kasvihuonekaasupäästöjen toimialoilla, kuten yhteiskuntapalveluiden, perusteollisuuden ja energian puolella.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) -määritelmän mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit jaetaan vähähiiliseen talouteen siirtymiseen liittyviin siirtymäriskeihin sekä ilmaston lämpenemisestä johtuviin fyysisiin riskeihin. Siirtymäriskit liittyvät regulaation muutoksiin, teknologiseen kehitykseen, markkinakäyttäytymiseen ja maineriskiin. Fyysiset riskit ovat suoraan ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä, ja ne jaetaan akuutteihin ja kroonisiin riskeihin. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia tuottomahdollisuuksia ovat mm. sijoittaminen yrityksiin, jotka kehittävät teknologioita ilmastonmuutoksen hillintään tai muita vähähiiliseen talouteen siirtymistä helpottavia ratkaisuja.