Hyppää sisältöön

Ohjaus ja valvonta

Kirkon eläkerahaston (KER) hallituksena toimii Kirkkohallitus. KERin toimintaa johtaa Kirkkohallituksen asettama eläkerahaston johtokunta ja eläkerahaston johtaja. KERin käytännön toimintaa hoitaa sijoitusyksikkö.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylimpänä päättävänä elimenä toimiva kirkolliskokous vahvistaa vuosittain Kirkkohallituksen täysistunnon esittämän KERin talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen.

KERin valvonnasta vastaavat tilintarkastajat sekä Finanssivalvonta. Finanssivalvonta valvoo KERin sijoitustoimintaa ja antaa vuosittain valvontaraportin. Sijoitusyksikössä seurataan riskienhallinnan kontrollipisteitä sekä rahaston yleistä riskienhallintaa.

KERin tilintarkastajana toimii KPMG.