Hyppää sisältöön

Konfirmašuvdna

Rihppaskuvla nohká konfirmašuvdnii. Nuorat dovddastit iežaset oskku ovttas searvegottiin. Searvegoddi buressivdnida sin joatkit eallinmátkkiset Ipmila suodjalusas. Konfirmašuvdnii sáhttet oasálastit dat girku lahtut, geain rihppaskuvlla vázzima vuođul lea dasa vuoigatvuohta. Konfirmašuvnna maŋŋá beassá  iehčanassii fitnat eahkedaččain, fidne vuoigatvuođa doaibmat risváhnemin ja náitalit girkolaččat. 

Rihppaskuvlla oahpaheaddjiin sáhttá jearrat lassedieđuid rihppaskuvlla áiggis ja konfirmašuvnnas ja eará geavatlaš áššiin. 

Anni Maren Elle Magga rihppaskuvlamátkki konfirmašuvdnii sáhtát geahččat dán liŋkkas. Govva: Kristiina Magga 

Govas leat konfirmanttat álttar ovddas Ohcejoga girkus.
Govva: Sara Kangas-Korhonen