Hyppää sisältöön

Govva: Sara Kangas-Korhonen

Heajat


Searvegoddi rohkadallá ipmilbálvalusas ovdal náittoslihttui vihaheami sudno beales geat áiguba náitalit.

Báhppa buressivdnida náittosguimmiid vihahettiin. Rohkos ja buressivdnádus guddet náittoslihttui vihaheamis álgán oktasaš náittoslihtu.

 

Náittoslihttui vihaheapmi


Náittoslihttui vihaheami sáhttá doaimmahit dan maŋŋá, go náittosbárra lea ožžon duođaštusa náittoslihtu eastagiid dutkamis.

Soai, geat áiguba vihahuvvot girkus, galgaba leat vázzán rihppaskuvlla ja leat girku lahtut. Juos nubbi guimmežiin ii leat girku lahttu, de soai sáhttiba vihahuvvot girkus, juos girkui gullameahttun guoibmi gullá mannu eará kristtalaš girkui dahje oskkoldatovttastupmái. Náittosbáraid namat almmuhuvvojit searvegotti oktasaš ipmilbálvalusas, juos soai eaba leat dan gieldán. Sudno ovddas rohkadallojuvvo ipmilbálvalusa áigge oktasaš ovddasrohkosis.

Náittoslihttui vihaheami doaimmaha báhppa ja musihkas vástida kántor.

Náittoslihttui vihaheapmi doaimmahuvvo girkus, ruovttus dahje eará sajis man náittosbárra ja báhppa das sohpet.

Náittoslihttui vihaheamis galget leat mielde uhcimustá guokte duođašteaddji. 

Govas risku lea vuovttain čikŋan.
Govva: Sara Kangas-Korhonen