Hyppää sisältöön

Kyrkans organisation

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har nästan 4 miljoner medlemmar. Som medlem hör du till en församling som finns i din hemkommun.

Församlingarna beslutar i stor utsträckning själva om sin verksamhet, ekonomi och förvaltning. Beslutsfattarna i församlingen väljs i allmänna val, församlingsvalet.

Organisatoriskt sett bildar församlingarna stift. Det finns nio stift. Svenskspråkiga Borgå stift samlar de svenska församlingarna medan församlingarna i övriga stift är indelade enligt geografisk placering. Varje stift leds av en biskop och ett domkapitel. I Åbo ärkestift finns två biskopar, den ena är ärkebiskopen.

Kyrkans högsta beslutandeorgan är kyrkomötet som samlas två gånger i året. Till kyrkans gemensamma förvaltning hör också kyrkostyrelsen, biskopsmötet och kyrkans arbetsmarknadsverk.

Kyrkomötet 109 ombud, stift: 9 administrativa områden, 285 ekonomiska församlingsenheter år 2016