Kyrkans organisation

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ca 4 miljoner medlemmar. Som medlem hör du till en församling som finns i din hemkommun.

Församlingarna beslutar långt själva om sin verksamhet, ekonomi och förvaltning. Beslutsfattarna i församlingen väljs i allmänna val, församlingsvalet.

Organisatoriskt sett bildar församlingarna stift. Det finns nio stift. Svenskspråkiga Borgå stift samlar de svenska församlingarna på basen av språk medan församlingarna i övriga stift är indelade på basen av geografisk placering. Varje stift leds av en biskop och ett domkapitel. I Åbo ärkestift finns två biskopar, den ena är ärkebiskopen.

Kyrkans högsta beslutandeorgan är kyrkomötet som samlas två gånger i året. Till kyrkans gemensamma förvaltning hör också kyrkostyrelsen, biskopsmötet och kyrkans arbetsmarknadsverk.

Kyrkomötet, 109 ombud, stift 9 administrativa områden, ekonomiska församlingsenheter 285 är 2016