Böner

Lucas samlar  nu i alla fall någon fri bön här.