Hyppää sisältöön

Avioero

Käsitys sukupuolista ja -rooleista ja siten myös avioerosta on ollut erilainen Jeesuksen aikana.

Vaihe 1. Ennakkovalmistautuminen

Lue 5. Moos. 24:1–4.Linkki avautuu uudessa välilehdessä Kirja-kuvake.

Pohdi lukiessasi seuraavia ajatuksia:

  • Mitä raamatunkohta kertoo naisen ja miehen välisestä suhteesta sen ajan yhteiskunnassa?

Avioliitto liitetään tekstissä myös ihmisen jumalasuhteeseen ja kansakunnan hyvinvointiin.

  • Mitä hyviä ja huonoja puolia näet näissä laajoissa perspektiiveissä? Onko avioliiton solmiminen tänä päivänä yhteiskunnallisesti merkittävä ratkaisu, vai vain ihmisten yksityiselämään kuuluva päätös?

Vaihe 2. Yhteinen keskusteluKaksi puhekuplaa.

Lukekaa yhdessä Matt 19:3–11Linkki avautuu uudessa välilehdessä sekä Luuk. 16:18Linkki avautuu uudessa välilehdessä, joissa Jeesus ottaa kantaa avioeroon. Pohtikaa sen jälkeen yhdessä seuraavia kysymyksiä:

  • Miten ideaali ja reaalitodellisuus törmäävät näissä teksteissä? Hyväksyykö Jeesus avioeron vai ei?

Sen ajan juutalaisuudessa vallitsi eriäviä käsityksiä siitä, saiko mies erota vaimostaan. Vaimolla ei ainakaan ollut tätä mahdollisuutta. Nainen oli aina taloudellisesti ja sosiaalisesti riippuvainen joko isästään tai miehestään. Auttaako tämän huomioiminen tekstin ymmärtämisessä?

  • Onko näiden lyhyiden tekstikohtien sanoma siirrettävissä aikamme keskusteluun parisuhteista ja avioeroista?
  • Miten naisen ja miehen rooleja kuvataan teksteissä?

Jakeessa Matt. 19:9 Jeesus pitää haureutta ainoana hyväksyttävänä syynä vaimonsa hylkäämiselle. Markuksen (10:2–9Linkki avautuu uudessa välilehdessä) ja Luukkaan (16:18) evankeliumeissa tätä poikkeustapausta ei mainita, mutta Paavali tiedostaa myös erityistapauksia, joissa avioero voidaan hyväksyä.

  • Miten arviot, että näiden poikkeustapausten mainitseminen Uudessa testamentissa on saattanut vaikuttaa kristittyjen suhtautumiseen avioeroihin meidän aikanamme?
  • Miten tulkitset opetuslasten reaktion Jeesuksen sanoihin, sekä Jeesuksen vastauksen siihen? (Matt. 19:10–11)

Jeesukselta löytyy muita hyvin jyrkkiä ilmaisuja, muun muassa silmien repimisestä irti ja käden hakkaamisesta poikki, jos ne viettelevät syntiin. (Matt. 5:29–30Linkki avautuu uudessa välilehdessä) Näitä varoituksia tuskin kukaan ota kirjaimellisesti silloinkaan, kun niihin suhtaudutaan vakavasti.

  • Miten meidän tulisi tulkinnassa suhtautua tällaiseen Raamatusta löytyvään, tarkoituksella liioittelevaan dramaattiseen puhetyyliin?

Tunnetussa tekstissä Jeesus pelastaa uskottomuudesta syytetyn naisen kivittämiseltä, ja sanoo lopuksi: "En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä." (Joh. 8:11Linkki avautuu uudessa välilehdessä)

  • Mitä tämä teksti kertoo Jeesuksen suhtautumisesta avioliittoon, uskottomuuteen ja armoon?
Päivitetty