Hyppää sisältöön

Kehittämisprojektit 2021-22

Polku -malliin kehitetään vuosien 2021–22 aikana lisää työvälineitä ja helposti käyttöön otettavia toiminta- ja viestintäaineistoja.

Polun kehittämisryhmät ja niiden tehtäväalueet

Polun koordinaatioryhmä

Ryhmä johtaa Polun kehittämisryhmien työskentelyjä ja koordinoi siihen liittyviä koulutuksia. Koordinaatioryhmä kokoaa Polkuun myös jäsentävien elementtien näkökulmia. Työn alla on mm. (jäsen)viestinnän prosessikuvaus ikäkausien lähteisiin, Polku kohti kastetta -aineiston työstäminen kastamattomien lasten ja nuorten huomioimiseksi ja vanhemmuuden tuki polun eri ikäkausissa.

Polun kehittämisohjelmaa ja koordinaatioryhmää johtaa Katri Vappula ja siinä työskentelevät Vilppu Huomo/Jari Pulkkinen, Mirca Mäensivu-Puukko, Jaakko Niiles, Raija Ojell, Heli Pruuki, Satu Reinikainen ja Mikko Wirtanen.

Johtamisen ja konsultoinnin työvälineet -ryhmä

Ryhmä kokoaa ja työstää prosessikuvauksia ja työvälineitä Polun käyttämiseksi seurakunnassa. Sähköinen materiaali valmistuu osissa ja on jo nyt nähtävissä Polun Teams -ryhmässä. Ryhmään kuuluvat Tiina Hänninen, Sirpa Karjalainen, Mirca Mäensivu-Puukko, Satu Reinikainen, Timo Tulisalo ja Katri Vappula.

Ikäkausiryhmä Lailos (0-8 -vuotiaat)

Lailos -ryhmä työstää kolmen ensimmäisen ikäkauden sisältöjä yhdessä pilottiseurakuntien kanssa. Ryhmän työskentelyjä johtavat Raija Ojell ja Satu Reinikainen ja siinä mukana työstävät Riikka Jäntti, Jasmin Nisunen, Laura Karvinen, Anne Koivula, Merja Tuomaala, Liisi Saarimaa, Mirva Sandén, Antti Toiva.

Ikäkausiryhmä Rohkeus ja Vapaus (9-15 -vuotiaat)

Vuonna 2021 ryhmä työstää teemaa Rohkeus kymppitoiminnan kehittämisessä. Testauksessa on kymppitoimintaa syventävä malli, johon on otettu vaikutteita Tanskan kirkon minikonfirmander -toiminnassa ja joka vahvistaisi kymmenen vuotiaiden rohkeutta olla minä itse, reilu kaveri ja kristitty. Kehittämisestä kiinnostuneet voivat liittyä facebook -ryhmään Polku: Rohkeus-ikäryhmän (9-11 v) toiminnan kehittäminen. Ryhmän työskentelyjä johtaa Aino-Elina Kilpeläinen ja mukana työstävät Milla Korkalainen, Teemu Kuivalainen, Anna Kärri, Eeva Liesilinna, Katri Vappula ja Mikko Wirtanen.

Vuonna 2022 työstetään Vapaus ikäkautta. Siihen voi hakea mukaan pilottiseurakunnaksi.

Ikäkausiryhmä 15-21 -vuotiaat

Ryhmä työstää kahden viimeisen ikäkauden sisältöjä yhdessä pilottiseurakuntien kanssa. Ryhmän työskentelyjä johtavat Vilppu Huomo/Jari Pulkkinen ja Jaakko Niiles ja mukana työstävät mm. Heidi Kajander-Maavuori, Janne Rönni, Kirsi Kupiainen, Veera Uuttu, Jonathan Westergård, Olli Viljakainen, Merita Orell-Kiviniemi, Ari Jarva.

Viestintä ja brändäys -ryhmä

Ryhmä työstää Polkuun ja sen eri osa-alueisiin liittyviä viestintäaineistoja. Ryhmän työskentelyä johtaa Henna Ahlfors ja siinä mukana ovat Taneli Heikka/ Katri Korolainen, VIlppu Huomo, Mirca Mäensivu-Puukko, Rebecka Naatus, Satu Reinikainen, Liisa Toivanen ja Katri Vappula.

Silmälasiryhmä: Kestävä tulevaisuus

Ryhmä kehittää työvälineitä tarkastella Polkua kestävän tulevaisuuden ja ympäristökasvatuksen näkökulmista. Kehittämisryhmässä ovat mukana Vilppu Huomo, Milla Korkalainen, Suvielise Nurmi, Marika Närhi ja Jari Visto.

Silmälasiryhmä: Globaalikasvatus ja missio

Ryhmä työstää globaalikasvatuksen ja mission tulokulmia mukaan ikäkauden lähteisiin sekä työvälineitä ja materiaalia tarkastella koko polkua näiden silmälasien lävitse. Ryhmässä ovat mukana mm. Vesa Häkkinen, Pirjo Lehtonen-Inkinen, Ulla Oinonen ja Elina Siukonen

Päivitetty