Hyppää sisältöön

Ensimmäiset kirkon nuorisotyönohjaajat valmistuivat 70 vuotta sitten

Suomessa kirkon nuorisotyö alkoi kehittyä 1800-luvun lopulla lähinnä kristillisissä yhdistyksissä ja järjestöissä. Seurakuntien työksi nuorisotyö vakiintui1900-luvun alussa. Kirkon hallinnossa nuorisotyö alkoi näkyä vasta, kun kirkkolakiin vuonna 1925 saatiin maininta, että papiston on kiinnitettävä huomiota nuorison kristilliseen kasvatukseen. Kirkon omaksi työmuodoksi nuorisotyö alkoi muotoutua 1930-luvulla.

Kirkon nuorisotyönohjaajien ammatillinen koulutus alkoi Seurakuntaopistossa ja Lärkkulassa vuonna 1949. Ensimmäiset koulutetut nuorisotyöntekijät tekivät pioneerityötä kirkossa, loivat perustan tämän päivän seurakuntien kasvatustyölle ja nuorisotyönohjaajan aseman vahvistumiselle kirkossa. 

Nuori2020 tapahtuman Tähtihetkiä -tarinaillassa Diakista yliopettajan tehtävistä eläköitynyt teologian tohtori ja tutkija Pekka Launonen tarinoi omasta polustaan Seurakuntaopiston miljöössä kasvaneesta kerhopojasta nuorisotyönohjaajien kouluttajaksi. Launosen väitöskirja Nuorisonohjaajasta nuorisotyönohjaajaksi (2004) käsitteli nuorisotyönohjaajien koulutukseen sisältyneitä ammattitaidon tulkintoja.

Yleisön pyynnöstä (ja Tähtihetkiä -illan äänentoiston ongelmista johtuen) Pekka Launosen tarina kokonaisuudessaan on luettavissa luettavissa tästä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tähtihetkiä illan tuottajat ”Ei vielä kiveen hakatut” työryhmä kerää haastattelujen avulla kirkon nuorisotyön historiaa. Tavoitteena on haastatella mahdollisimman monta eläköitynyttä kirkon nuorisotyössä toiminutta henkilöä. Työryhmä toivoo yhteistyötä nuorisotyön kentän puurtajilta. 

Vinkkejä haastateltavista voi lähettää osoitteella sirpa.syrja(at)vl.fi

Päivitetty