Hyppää sisältöön

Registratorskontoret och arkivet

Kyrkostyrelsens registratorskontor registrerar alla ärenden som inleds i de olika organen inom kyrkans centralförvaltning. Förfrågningar om handlingar kan riktas till registratorskontoret.

Kyrkostyrelsen använder sig av ärendehanteringssystemet Domus, där de anhängiga ärendena och besluten förvaras i elektronisk form. 

Kontakten med registratorskontoret och arkivet

Vi önskar att handlingarna i första hand sänds per e-post till registratorskontoret. Handlingar kan också sändas per brev, fax eller via Domus-systemet. Vi önskar att handlingarna är i PDF-format. Forskare bör rikta sina förfrågningar om handlingar till registratorskontoret.

Besöksadress: Södra kajen 8, Helsingfors Postadress: PB 210, 00131 Helsingfors Öppettider: Vardagar 8.30-16.15 E-post: kyrkostyrelsen(at)evl.fi Telefon (09) 1802 222 Fax (09) 1802 350

Kyrkostyrelsens arkiv fungerar som en praktikplats för  grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion samt för högskolepraktik.

Redigerad