Förvaltningstjänster


Espoon hiippakunta

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

verkställande direktör

förvaltningssekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
koordinator
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
byråsekreterare
Verksamhetsavdelningen
Toiminnallisen osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
projektchef
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, lagutskottet

dipl.ing.

sakkunnig
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

kyrkoherde

turistipastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
avdelningschefens sekreterare
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
utbildare
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända

Mika Aspinen (TM) kouluttaa Kirkon koulutuskeskuksessa raamattuteologiaa, hermeneutiikkaa eli raamatuntulkintakysymyksiä sekä homiletiikkaa eli saarnataitoa. Hän toimii myös raamatuntutkimukseen liittyvien kysymyksien (mm. Raamatun alkukielten) asiantuntijana eri verkostoissa.

Hänellä on opettajan pätevyys sekä verkko-opettamisen Certified European e-Tutor-tutkinto. Hän on julkaissut Raamatun heprean kieliopin ja ollut mukana laatimassa viikkolektionaaria (Raamattua viikonpäiville) sekä kirkkovuoden evankeliumitekstien kommentaaria.

kyrkomötesombud, vice ordförande för lagutskottet, elektorer

pol.lic.

kyrkomötesombud, handboksutskottet

pastor, teol.dr


registrator
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
projektityöntekijä
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
avdelningschefens sekreterare
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
byråsekreterare
Biskopmötets kansli
40 987 7832
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

konceptplanerare
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
tuotantosihteeri
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

direktor
Kyrkans central för det svenska arbetet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

verksamhetsledare (pens.)

sakkunnig
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
placeringschef
Ekonomiavdelningen
Placeringsenheten
Södra kajen 8
00131 Helsingfors

postare
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
projektkoordinator
Verksamhetsavdelningen
Toiminnallisen osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
projektisihteeri
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, framtidsutskottet

docent

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, kanliutskottet

rektor (pens.)

statistikexpert
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, handboksutskottet

företagare

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

rektor, teol.lic.

rekisterijohtaja
Förvaltningsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

redaktör

byråsekreterare
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
informationschef
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
kirjeenvaihtaja-siht.
Ärkebiskopens kansli
Piispankatu 9
20500 Åbo
projektsekreterare
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
sakkunnig
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
sakkunnig
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektorer

ledande familjerådgivare

kyrkomötesombud, handboksutskottet, kansliutskottet

lektor

arbetsmarknadsombudsman
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
utbildare
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända

Juhani Holma (TT, MuM) työskentelee jumalanpalveluselämän kouluttajana Kirkon koulutuskeskuksessa. Hän on liturgisen elämän asiantuntija, jonka erityisosaamista ovat messu, kirkolliset toimitukset, kirkkotila ja reformaatioajan kirkkohistoria.

asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
KCSA
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
sakkunnig
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
verkkoviestintäsuunnittelija
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
ecklesiastikråd
Verksamhetsavdelningen
Toiminnallisen osaston johto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, lagutskottet

byggmästare, företagare

Tutkija
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33101 Tammerfors
Biskop i S:t Michels stift, framtidsutskottet, elektorer

biskop

koordinaattori
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
lakimies
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

turistipastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimittaja
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tutkimussihteeri
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33010 Tammerfors
piispainkokouksen teol. siht.
Biskopmötets kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektorer

ekonomichef (pens.)

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

informationschef

fastighetsplaceringschef
Ekonomiavdelningen
Placeringsenheten
Södra kajen 8
00131 Helsingfors
Biskop i Kuopio stift, ordförande i allmanna utskottet

biskop

johtaja
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektorer

kyrkoherde

projektipäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
turistipastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

sovellussuunnittelija
Förvaltningsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Projektipäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

jur.mag.

Biskop i Åbo ärkestift, lagutskottet

biskop

käyttöliittymäsuunnittelija
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
projektipäällikkö
Kyrkans kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
sisältöpäällikkö
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
turistipastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkostyrelsens plenum

sakkunnig i internationella ärenden

turistipastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
siirtolaispastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
avustuskäsittelijä
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, allmänna utskottet

läkare

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

speciallärare

johtava asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, handboksutsottets ordförande

författare, chefredaktör

asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

lektor, pastor, psykoterapeut

kyrkomötesombud, handboksutskottet, expeditionsutskottet

kaplan, psykoterapeut

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

kyrkoherde

Tutkija
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors
kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

docent, medicinalråd

järjestelmäpäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Työmarkkina-asiamies
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
personalchef
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Sörda kajen 8
00130 Helsingfors
verkkoviestintäsuunnittelija
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimistosihteeri
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
redaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
verkkoviestintäsuunnittelija
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Isokatu 9
90100 Uleåborg
johtaja
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Koordinaattori
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
pääsihteeri
Biskopmötets kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tuottaja-toimittaj
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Johtaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kari Kopperin (dos. TT, pastori, AmO, organisaatiokonsultti) tehtävänä on Kirkon koulutuskeskuksen johtaminen ja siihen liittyen kirkon henkilöstökoulutuksen koordinointi sekä koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta.

Kopperi on systemaattisen teologian, Lutherin, luterilaisen opin ja etiikan sekä diakonian teologian asiantuntija. Hän osallistuu myös johtamisen sekä organisaatiokonsultoinnin koulutus- ja kehittämistehtäviin.

kyrkomötesombud, allmänna utskottets ordförande

redaktör, kyrkosångare

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, vice ordförande och sekreterare för kansliutskottet

lektor i småbarnspedagogik

it-palveluneuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, framtidsutskottets ordförande

spetsprojektkoordinator

kyrkomötesombud, lagutskottet, kansliutskottet, elektorer

hushållslärare, restonom

turistipastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
elektorernas sekreterare

chef för kanslitjänster

chef för kanslitjänster
Verksamhetsavdelningen
Toiminnallisen osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

försäljningschef

toimittaja
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kommunikationssekreterare
Kyrkans central för det svenska arbetet
KCSA
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, allmänna utskottet, kansliutskottet

lektor

Koordinaattori
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
palvelupäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
kyrkomötesombud, allmänna utskottet, elektorer

pastor

kyrkomötesombud, kyrkomötets 1. vice ordförande, ekonomiutskottet

läkare, med.dr

Lakimies
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Toimistosihteeri
Verksamhetsavdelningen
Toiminnallisen osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
projektityöntekijä
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Johtaja
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötets generalsekreterare, expeditionsutskottets sekreterare, talmanskonferensens och förstärkta talmanskonferensens sekreterare
Förvaltningsavdelningen

vicehäradshövding

kyrkomötets generalsekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimistosihteeri
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
viestintäsihteeri
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kiinteistöpäällikkö
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kirkkoneuvos
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Biskop i Helsingfors stift, handboksutskottet

biskop

kirjeenvaihtaja-siht.
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
koordinator
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
it-palveluneuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, allmänna utskottet

sjukskötare

taloushallinnon asiantuntija
Ekonomiavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
arkistotyöntekijä
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

professor (pens.)

kyrkomötesombud, kyrkomötets 2. vice ordförande, förvaltningsutskottet, expeditionsutskottets ordförande

kommunalråd

Tutkimussihteeri
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors
it-suunnittelija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
pastor för döva
Kyrkans central för det svenska arbetet
KCSA
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
redaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

kyrkoherde

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

överlärare, psykoterapeut

verkkoviestintäpäällikkö
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, vice ordförande för expeditionsutskottet

universitetslärare

webbredaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen

ärkebiskop

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
turistipastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
redaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
KCSA
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
portföljförvaltare
Ekonomiavdelningen
Placeringsenheten
Södra kajen 8
00131 Helsingfors

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

klasslärare

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

kontraktsprost

projektipäällikkö
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
it-planerare
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända

Terttu Malo on kehittämistyön ja konsultoinnin kokenut ammattilainen. Hän on toiminut sekä konsulttina, yrittäjänä että johtajana. Hänen vastuualueeseensa kuuluu Organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus ja johtamisen koulutuskokonaisuuksia.

Malo on kehittänyt konsultoinnin menetelmiä erityisesti alueellisen ja paikallisen yhteistyön, innovatiivisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteilijä, työnohjaaja ja vaativan erityistason organisaatiokonsultti (MA in AOC, London City University).

toimistosihteeri
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Neuvottelupäällikkö
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
arkivarie
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
teologinen erityisavustaja
Ärkebiskopens kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
teologinen erityisavustaja
Ärkebiskopens kansli
Piispankatu 9
20500 Åbo
projektipäällikkö
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimittaja
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Tilastosihteeri
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tietoturvapäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

servicecenterdirektör (pens.)

johtava asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
KCSA
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Toimistosihteeri
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända

Terhi Mäkeläinen toimii Kirkon koulutuskeskuksen johtajan sihteerinä. Hän hoitaa talouteen ja hallintoon liittyviä tehtäviä sekä toimii kiinteistönhoidon yhteyshenkilönä. Lisäksi hän hoitaa Koulutuskeskuksen kirjastoa.

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

kyrkoherde

tutkija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, allmänna utskottet

överläkare

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

familjeterapeut, psykiatrisjukskötare


asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
it-palveluneuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
verkkotyöntekijä
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektorer

kyrkoherde

diakoniarahaston sihteeri
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
taloushallinnon asiantuntija
Ekonomiavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

redaktör

Johtajan sihteeri
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
henkilöstösihteeri
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Vanda
kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

chefredaktör

portföljförvaltare
Ekonomiavdelningen
Placeringsenheten
Södra kajen 8
00131 Helsingfors
myyntikoordinaattori
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Gitta Nyyssönen toimii Kirkon koulutuskeskuksen osapäiväisenä (48%) myyntikoordinaattorina.
Hänen tehtäviinsä kuuluvat Koulutuskeskuksen tilojen kokous- ja majoitusjärjestelyt.


avustusvalmistelija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, expeditionsutskottet

direktör

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

teol.stud., ped.mag.

asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

historielärare, fil.dr

toimistosihteeri
Verksamhetsavdelningen
Toiminnallisen osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kuvaaja-toimittaja
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, framtidsutskottet, kansliutskottets ordförande, elektorer

familjerådgivare, präst


tuotantosihteeri
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimittaja
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, handboksutskottet

teol.mag.

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

pol.mag.

Maankäyttöpäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, allmänna utskottet

hälsovårdare

Toimittaja
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimittaja
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
harjoittelija
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
taloussuunnittelupääl.
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
lakimies
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

teol.dr

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Marja Pesonen (KM, AmO) työskentelee koulutuksen asiantuntijana. Työn ydin on osaamistarpeiden ennakoinnissa ja se toteutuu verkostoyhteistyössä. Koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta toteutuu pääasiassa valtionhallinnon asettamissa työryhmissä, yhteiskunnassa vaikuttavien eri sidosryhmien yhteisissä työpajoissa ja verkostoissa. Pesonen toimii Kirkon koulutuskeskuksen asettamien kirkon varhaiskasvatuksen sekä nuorisotyön koulutuksen seurantaryhmien sihteerinä.

Viestintäjohtaja
Kyrkans kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Biskop i Lappo stift, ordförande i förvaltningsutskottet, ordförande i elektorer

biskop

kirkkoneuvos
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Yliarkkitehti
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kirkkoneuvos
Förvaltningsavdelningen
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kampanjapäällikkö
Kyrkans kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

ledare för hemlandsarbetet (pens.)

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

rekaktör

taloushallinnon asiantuntija
Ekonomiavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kurssisihteeri
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända

Kurssisihteeri Ulla Pyykkö vastaa Kirkon koulutuskeskuksen koulutusten käytännön järjestelyistä muun muassa ilmoittautumisten, majoitusvarausten ja puhelinpalvelun osalta. Lisäksi hän hoitaa myyntilaskutusta ja Henkilöstökoulutuskalenterin päivittämistä.

siirtolaispastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, vice ordförande för framtidsutskottet

professor emeritus


kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

landskapsdirektör

apulaisjohtaja
Kyrkans informationscentral
Förvaltningstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, kansliutskottet

rektor

Kirkkoneuvos
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, lagutskottet

församlingsråd

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

verksamhetsledare

Johtaja
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

kyrkoherde

Biskop i Tammerfors stift, ordförande i konstitutionsutskottet

biskop

byråsekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända

Minna Rikkinen (TT, pastori, työyhteisökonsultti) toimii Kirkon koulutuskeskuksessa määräaikaisena johtamiskouluttajana (–31.12.2019). Rikkinen työskentelee sekä yleisen seurakuntatyön johtamisen että talouden ja hallinnon työntekijöiden johtamiskoulutuksessa. Hänellä on monipuolinen työkokemus seurakunnista ja kokonaiskirkon tehtävistä. Rikkinen on perehtynyt myös uskontososiologiseen tutkimukseen ja uskonnollisiin liikkeisiin Suomessa.

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

ledare för skol- och ungdomsarbete

hankeviestintäpäällikkö
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00160 Helsingfors
systemspecialist
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Isokatu 9
90100 Uleåborg
verkkoviestintäsuunnittelija
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
lähetysteologi
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
johtaja
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
001310 Helsingfors
kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

sjukhussjälavårdare, präst


viestintäsihteeri
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
ohjelmapäällikkö
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
it-suunnittelija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
kyrkomötesombud, framtidsutskottet

speciallärare

turistipastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
projektipäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
vastaanottovirkailija
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Biskop i Uleåborgs stift, ekonomiutskottet

biskop

Tutkija
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors
informaatikko
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, vice ordförande för konstitutionsutskottet

kontraktsprost, docent

Koulutussuunnittelija
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända

Eeva Salo-Kopperin (TM, pastori, työnohjaaja, AmO) työssä koulutussuunnittelijana on keskeistä seurakuntatyön ja teologikoulutuksen näkökulmista osaamisen ennakointi ja koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta.

Hän koordinoi kirkon henkilöstökoulutuksen kokonaisuutta ja kirkon henkilöstökoulutuskalenterin toimittamista. Hänellä on monipuolinen työkokemus ja yhteydet niin kirkon työhön seurakunta-,  hiippakunta- sekä kokonaiskirkon tasolla kuin kouluttaviin laitoksiin ja muihin koulutuksen  verkostoihin. Salo toimii Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntadekaanien yhteistyöneuvottelujen (ns. dekaanikokous) ja teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmän sihteerinä.

Johtaja
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33101 Tammerfors
kyrkomötesombud, handboksutskottet

domprost

kundservicechef
Kyrkans servicecentral
Isokatu 9
90100 Uleåborg
Toimistosihteeri
Verksamhetsavdelningen
Toiminnallisen osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 10
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

kyrkoherde, kontraktsprost

kyrkostyrelsens plenum

ledande diakoniarbetare

turistipastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, lagutskottets ordförande

lagman

direktör
Kyrkans servicecentral
Isokatu 9
90100 Uleåborg
kirjanpitäjä
Ekonomiavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tuotantosihteeri
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektorer

kyrkoherde

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
johtava asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tutkimusassistentti
Kyrkans forskningscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kommunikationsplanerare
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00160 Helsingfors
kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

diplomingenjör

kyrkomötesombud, lagutskottet

biträdande verksamhetslädare

asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
KCSA
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, vice ordförande för handboksutskottet

verksamhetsledare

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
koordinator
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimittaja
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
fältbiskop, vice ordförande för allmänna utskottet

fältbiskop


asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tilastoasiantuntija
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors
Johtajan sihteeri
Förvaltningsavdelningen
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
it-palveluneuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
tietohallintojohtaja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kulttuuriperintöasiantuntija
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

kyrkoherde

turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

rektor

asiantuntija
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
omsorgspräst
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, handboksutskottet, elektorer

kantor, företagare

Testauttaja
Perheneuvonta
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Primetestaaja1
Rekisterineuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tietojärjestelmäpäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
rekisterineuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki
järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Isokatu 9
90100 Uleåborg
sisältöpäällikkö
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Työvapaalla 31.12.2018 saakka

Sanna-Maarian esittelyteksti

asiantuntija
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända

Sirkku Tukiainen (TM) toimii sielunhoidon kouluttajana. Sairaalapappina toimiessaan Tukiainen on kouluttautunut retriitinohjaajaksi, työnohjaajaksi ja työyhteisökonsultiksi. Hän on erityistason yksilöpsykoterapeutti.
 
Koulutustausta ja pitkäaikainen työkokemus ovat luoneet Tukiaiselle asiantuntijuutta sielunhoitoon, spirituaaliteettiin, työnohjaukseen ja työyhteisöjen kehittämiseen sekä mielenterveyden kysymyksiin. Tukiaisella on osaamisalueillaan laaja kotimainen ja eurooppalainen yhteistyöverkosto.

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända

Helena Tuominen (diakonissa, psyk. sh, sosionomi YAMK, AmO) on koulutuksen asiantuntija, jonka erityisalana on diakonian koulutus. Koulutusten lisäksi Tuominen työskentelee koulutuspoliittisten kysymysten ja vaikuttamistoiminnan parissa.

Tuomisella on aiemmissa työtehtävissä hankittua osaamista mielenterveyden ja työhyvinvoinnin aloilta sekä kriisien kanssa työskentelystä. Hänelle on kertynyt kokemusta kirkollisista työyhteisöistä seurakunnista, seurakuntayhtymästä, hiippakunnasta sekä ulkomailla työskentelystä Merimieskirkossa ja ulkosuomalaisten parissa.

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända

Ulla Tuovinen (MuM, kanttori, musiikinopettaja, työnohjaaja) toimii kouluttajana vastuualueinaan musiikki, erityisesti jumalanpalvelusmusiikki, sekä kanttoreiden ammatillisen koulutuksen seuranta. Hänellä on monipuolinen työkokemus seurakunnista, kokonaiskirkon eri tehtävistä sekä Suomen Lähetysseuran kautta kirkon kansainvälisestä työstä (lähetystyö).

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

kyrkoherde

vastaanottovirkailija
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Toimistosihteeri
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända

Markku Tynkkynen työskentelee työnohjauksen ja johtamisen kouluttajana. Aiemmin hän on työskennellyt pari vuosikymmentä Lahdessa seurakuntapappina. Teologin koulutuksen lisäksi Markku on kouluttautunut työnohjaajaksi sekä organisaatiokonsultiksi. Merkittävimmät luottamustehtävät ovat olleet yksi kausi kirkolliskokouksen jäsenenä ja kuusi vuotta Suomen työnohjaajat ry:n puheenjohtajana.

Lakimies
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, ekonomiutskottets ordförande, vice ordförande för elektorer

verkställande direktörturistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kansliapäällikön erityisavustaja
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kirjanpitopäällikkö
Ekonomiavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
johtaja
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Biskop i Borgå stift, förvaltningsutskottet

biskop

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Hallintopäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Lakimies
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
sakkunnig
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, vice ordförande för förvaltningsutskottet

församlingsråd, ped.mag.

virastomestari
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
avustuskäsittelijä
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

kyrkomötesombud, vice ordförande för ekonomiutskottet, expeditionsutskottet, elektorer

läkare

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

konsultativ tjänsteman

hankintapäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

församlingsråd

turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, lagutskottet

vicehäradshövding,

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Essi Ylärakkola (FM) työskentelee määräaikaisena viestinnän suunnittelijana Kirkon koulutuskeskuksessa.


Toimistosihteeri
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33101 Tammerfors
kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

kyrkoherde


översättare

kielenkääntäjä
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors