Allmän förvaltning


förvaltningssekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

registrator
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

kyrkomötets generalsekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimistosihteeri
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

arkistotyöntekijä
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

arkivarie
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

byråsekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

informaatikko
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Hallintopäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

kielenkääntäjä
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors