Arbetsmarknadsverket

Kyrkans arbetsmarknadsverk fungerar som

  • intressebevakare i arbetsmarknadsfrågor för evangelisk-lutherska kyrkan
  • församlingarnas centrala stöd- och samarbetsorganisation för arbetsgivarverksamheten
  • Kyrkostyrelsens expertenhet i fråga om arbets- och tjänstemannarätt, personalförvaltning och arbetslivsutveckling
  • Kyrkostyrelsens arbetsmarknadsavdelning.

arbetsmarknadsombudsman
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Työmarkkina-asiamies
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Neuvottelupäällikkö
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Tilastosihteeri
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Johtajan sihteeri
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

kirkkoneuvos
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Lakimies
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors