Hyppää sisältöön

Välsignelse inför skolstarten

Välkommen att bli välsignad inför skolstarten! Under välsignelsetillfället samlas familjerna i kyrkan för att tillsammans med församlingen be Gud att ta hand om de nya skoleleverna. Välsignelse betyder att vi tillsammans ber Gud om allt gott: trygghet, hälsa, glädje, vänner och allt som vi tycker att är viktigt.

Bjud in barnets faddrar till välsignelsen inför skolstarten. Det känns tryggt för barnet att veta att många människor bryr sig. Bjud med dina faddrar. Färglägg en trevlig inbjudan och printa ut.

Följ med informationen från din församling för att få veta när ett välsignelsetillfälle ordnas på er ort: Församlingarnas kontaktuppgifter 

Vill du sjunga sången Trygg i din famn?

Här hittar du noter (PDF-fil) och text (PDF-fil) till sången.

Mera material

Ifall du behöver material för att ordna välsignelsetillfällen, finns det mera material.

Frågor och svar

Vad betyder välsignelse?

Välsignelse talar om att Gud bryr sig. En välsignelse är en önskan om att den andra ska få allt hen behöver i livet. Varje kristen kan välsigna en annan, för vi samarbetar alla med Gud.

Hur går välsignelse inför skolstarten i praktiken till?

Under välsignelsen inför skolstarten sjunger vi barnsånger, ber böner och lyssnar till ett kort tal. Höjdpunkten är själva välsignelsen vid altaret. Då lägger en anställd i församlingen sina händer på varje barns huvud och uttalar välsignelsen. Ofta får också barnets faddrar eller andra nära vuxna vara med om och välsigna barnet. Efter stunden i kyrkan bjuder församlingen ibland på något gott.

Varför ordnar församlingen välsignelse inför skolstarten?

Skolan inleder ett nytt skede i barnets och familjens liv. Församlingen vill vara en del av det. Under skoltiden blir barnets värld större och det finns mycket nytt att lära sig. Då världen öppnar sig och barnet kommer i kontakt med nytt behöver hen också beskydd. Välsignelsen inför skolstarten är också samtidigt en början på samarbetet mellan församlingen och skolan.