Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkolliskokous vastustaa ehdotettua valtion rahoituksen indeksikorotuksen jäädyttämistä

Julkaistu 10.11.2016

Kirkolliskokous antaa lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle esitysluonnoksesta laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain muuttamisesta.

Valtioneuvosto on esittänyt lakimuutosta osana valtiontalouden sopeutustoimia. Ehdotus on, että valtion rahoituksen indeksikorotukset jäädytetään vuosien 2017—2019 osalta, ja rahoituksen määrä säilyisi seuraavat kolme vuotta vuoden 2016 tasolla, 114 miljoonassa eurossa. Kirkolliskokous vastustaa lausunnossaan ehdotettua lakimuutosta.

Kirkolliskokous perustelee lausunnossaan, että valtio on rahoituslaissa sitoutunut korvaamaan seurakunnille lailla säädetyistä yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvat kustannukset. Laissa säädetään kirkolle hautaustoimen, väestökirjanpitotehtävien sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Kirkolliskokous pyytää myös huomioimaan, että korvaus ei kata tälläkään hetkellä yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvia kustannuksia.

Kirkolliskokouksen mielestä esitys loukkaa kansalaisten yhdenvertaisuutta, koska kirkon yhteiskunnalliset tehtävät eivät palvele yksinomaan kirkon jäseniä, vaan kohdistuvat kaikkiin kansalaisiin. Esitys loukkaa myös positiivisen uskonnonvapauden harjoittamista, kun kirkon jäsenet joutuvat eriarvoiseen asemaan muiden kansalaisten kanssa.

Laki valtion rahoituksesta tuli voimaan vajaa vuosi sitten, jolloin seurakuntien osuus yhteisöverosta lakkasi.

Kirkolliskokouksen lausunto opetus-ja kulttuuriministeriölleLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Seurakuntavaalikäytäntöjen kehittäminen kirkkohallituksen valmisteltavaksi

Kirkolliskokous käsitteli yleisvaliokunnan mietintöä seurakuntavaalikäytäntöjen kehittämisestä sekä seurakuntavaalien ajankohdan siirtämisestä ja sähköisestä äänioikeutettujen luettelosta. Mietintö on tehty edustaja-aloitteen ja Lapuan hiippakuntavaltuustoesityksen pohjalta.

Edustaja-aloitteessa esitettiin, että kirkolliskokous ryhtyy toimiin seurakuntavaalien käytäntöjen kehittämiseksi mm. luomalla sähköisen järjestelmän, yksinkertaistamalla vaalien toimitustapaa ja kehittämällä paikallista päätöksentekovaltaa. Aloitteessa esitetään myös, että kirkolliskokous ryhtyy toimiin tarvittavien muutosten toteuttamiseksi niin, että jo seuraavat seurakuntavaalit vuonna 2018 voidaan toimittaa käytäntöjä hyödyntäen.

Lapuan hiippakuntavaltuusto esitti, että seurakuntavaalien ajankohta siirretään isäinpäivästä ja otetaan käyttöön sähköinen äänioikeutettujen luettelo.

Kirkolliskokous lähetti edustaja-aloitteen ja hiippakuntavaltuustoaloitteen kirkkohallitukselle valmisteltavaksi.

Yleisvaliokunnan mietintö aloitteista

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu Turussa 8.–11.11.2016.

Täysistunnot striimataan kokonaisuudessaan youtubeenLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Twitterissä #kirkolliskokous

Kirkolliskokousedustajiin voi tutustua osoitteessa ehdokasgalleria.evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkolliskokouksen viestintä:

tiedottaja Tuija Helenelund p. 050 529 8503, tuija.helenelund@evl.fi
tiedottaja Tuulikki Terhemaa, p. 050 372 1239, tuulikki.terhemaa@evl.fi
informatör Åsa Holmvik, p. 040 581 1815, asa.holmvik@evl.fi