Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkolliskokouksessa arkkipiispan vaalitavan muutos – Avioliittokäsitys keskusteluasiana

Julkaistu 04.11.2016

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu syysistuntoonsa Turun kristilliselle opistolle 8.–11.11.2016. Kirkolliskokouksen asialistalla on mm. arkkipiispan vaalitavan muuttaminen. Asiasta on valmistunut lakivaliokunnan mietintö.

Avioliittoa koskeva selonteko, oikeudellinen selvitys ja keskustelumalli tiedoksi kokoukselle

Kirkolliskokoukselle esitellään keskiviikkona 9.11. piispainkokouksen elokuussa julkaisema selonteko avioliittolain muutoksen johdosta sekä kirkkohallituksen lokakuussa julkaisema oikeudellinen selvitys tulevan avioliittolain muutoksen vaikutuksista kirkolle. Kirkolliskokous saa tiedokseen myös keskustelumallin ja siihen liittyvän aineiston, joka on valmistettu keskustelutueksi avioliitosta eri tavalla ajattelevien välille. Kirkolliskokous keskustellee selvityksistä.

Ainoa avioliittoasiaan liittyvä vireillä oleva aloite on edustaja Risto Tuorin aloite, jonka kirkolliskokous lähetti keväällä yleisvaliokuntaan. Aloitteessa esitettiin, että kirkkohallitus selvittää, onko kirkon aiheellista luopua vihkioikeudesta. On todennäköistä, että valiokunnan mietintö valmistuu ja sitä käsitellään syysistunnossa.

Avioliittolaki muuttuu 1.3.2017 ja mahdollistaa samaa sukupuolta olevien avioliitot. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisen opetuksen mukaan kirkollinen avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto. Kirkkokäsikirjan muuttamisesta päättää kirkolliskokous, ja päätös vaatii taakseen määräenemmistön eli 3/4 äänten enemmistön. Esityksiä kirkolliskokoukseen voivat tehdä piispainkokous, kirkkohallitus ja hiippakuntavaltuustot. Aloitteita voivat tehdä kirkolliskokousedustajat. Aloitteet tehdään työjärjestyksen mukaan kevään kokoukseen ja lisäksi syksyn kokoukseen voidaan tehdä talousarvioaloitteita.

Tulevaisuuskomitean mietintö asialistalla

Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö sekä hiippakuntavaltuustoesitys seurakuntavaalien ajankohdan siirtämisestä ja sähköisestä äänioikeutettujen luettelosta ovat vireillä kirkolliskokouksessa. Mietinnöstä käydään lähetekeskustelu. Seurakuntavaalien ajankohdan siirtäminen lähetettiin keväällä yleisvaliokuntaan.

Kirkolliskokous käy lähetekeskustelun Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston talousarvioista vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelmista vuosille 2017─2019. Lähetekeskusteluun tulee myös kirkon nelivuotiskertomus, joka julkaistiin 2.11.

Käsittelyssä ovat myös piispainkokouksen esitykset kirkkojärjestyksen muutoksista, jotka koskevat toisen kristillisen kirkon jäsenen osallistumista ehtoolliselle ja toisen kristillisen kirkon papin oikeutta saarnata jumalanpalveluksessa.

Avajaissaarnan Maarian kirkossa pitää Porvoon hiippakunnan piispa Björn Vikström. Istunnon avaa puheenjohtaja, arkkipiispa Kari Mäkinen. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laaksonen vierailee kirkolliskokouksessa tiistaina 8.11. kello 14 ja pitää puheen.

Kaikki kirkolliskokouksen vireillä olevat asiat sekä työsuunnitelma ovat Sakasti-palvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kirkolliskokousta voi seurata suorana Youtube-lähetyksenä. Linkki tulee Sakasti-palvelun etusivulleLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Twitterissä #kirkolliskokous

Kirkolliskokoukseen liittyvä viestintä:
tiedotuspäällikkö Eeva-Kaisa Heikura, p. 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi (ti-ke)
tiedottaja Tuija Helenelund p. 050 529 8503, tuija.helenelund@evl.fi (ti-pe)
tiedottaja Tuulikki Terhemaa, p. 050 372 1239, tuulikki.terhemaa@evl.fi (to-pe)
informatör Åsa Holmvik, p. 040 581 1815, asa.holmvik@evl.fi (ti-pe)