Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

USA:n luterilaisen sisarkirkon piispa Suomessa – Nykypäivän siirtolaisuus esillä

Julkaistu 14.10.2016

Amerikan luterilaisen kirkon (ELCAn) eteläisen Kalifornian hiippakunnan piispa Guy Erwin vierailee Suomessa 11.–19.10.2016 arkkipiispa Kari Mäkisen kutsusta. Vierailun teemana on muun muassa kirkkojen yhteistyö Piilaaksossa ja muualla Kaliforniassa, jossa asuu kymmeniä tuhansia suomalaisia, uuden ajan rotaatiosiirtolaisia.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyöllä on pitkät perinteet ulkomaille muuttaneiden suomalaisten tukemisessa. Perinteisessä 1980-luvun alkuun saakka jatkuneessa maastamuutossa työväestö muutti Suomesta pysyvästi työn ja paremman elintason toivossa. Omilla suomenkielisillä seurakunnilla oli suuri merkitys. Nyt ulkomaille muuttavat paljolti korkeasti koulutetut, kielitaitoiset suomalaiset sekä ulkomaisissa yliopistoissa opiskelevat tulevaisuuden tekijät.

”Näiden rotaatiosiirtolaisten asettuminen toiseen maahan on usein väliaikaista. He elävät verkossa ja sosiaalisessa mediassa, jossa yhteisönmuodostus ei noudata kansallisia rajoja, vaan yhteiset kiinnostuksen kohteet ja arvopohjaiset valinnat korostuvat”, kuvaa nykypäivän siirtolaisuutta kirkon ulkosuomalaistyön johtaja Mauri Vihko.

Rotaatiosiirtolainenkin kaipaa juuria

”Nykyajan globaalit paimentolaisetkin kaipaavat kuitenkin myös juuria. Ulkomailla asuessa elämän peilissä kuvastuu väistämättä kysymys siitä, kuka olen ja mistä tulen”, Mauri Vihko toteaa.

Suurin osa rotaatiosuomalaisista on kirkon jäseniä. Kirkon ulkosuomalaistyön tehtävänä on muun muassa luoda edellytyksiä heidän seurakuntayhteydelleen myös ulkomailla. Ulkosuomalaistyössä toimitaan aina yhteistyössä paikallisen sisarkirkon kanssa, jos sellainen alueella on.

”Kaliforniassa aloitettiin vuonna 2012 pastori Jarmo Tarkin johdolla projekti, jossa on syntynyt kolme jumalanpalvelusyhteisöä eri puolille eteläistä Kaliforniaa. Tätä hanketta on tehty yhdessä amerikkalaisen sisarkirkon kanssa”, Mauri Vihko kertoo.

Ainutlaatuista yhteistyötä

Piispa Guy Erwin pitää yhteistyötä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyön kanssa innostavana. ”Yhteistyö on ainutlaatuista, sillä Suomen kirkko on meille ainoa eurooppalainen yhteistyökirkko”, piispa Erwin kertoo.

”Me tarjoamme ’kodin’ Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaiselle seurakunnalle, ja Suomen kirkko tarjoaa pastorin. Seurakuntien välit ovat lämpimät, ja toivon, että jatkossa suomalainen ja isäntäseurakunta integroituvat vieläkin vahvemmin. Meille tämä yhteistyö on merkki yhteydestä luterilaiseen maailmaan.”

Guy Erwin on myös kansainvälisesti tunnettu Luther-tutkija. Reformaation merkkivuoden alla luterilainen perintö noussee teemoiksi myös Suomen-vierailun tapaamisissa viiden eri piispan kanssa.

 

Lisätietoja: johtaja Mauri Vihko +358 40 688 1443