Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokous haluaa helpottaa käytännön ekumeniaa seurakunnissa

Julkaistu 13.10.2016

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous haluaa edistää käytännön ekumeniaa, kirkkojen välistä yhteyttä seurakunnissa. Se päätti kokouksessaan 13.10. ehdottaa kirkolliskokoukselle muutoksia kirkolliseen lainsäädäntöön, joka koskee toisen kristillisen kirkon jäsenen osallistumista ehtoolliselle sekä toisen kristillisen kirkon papin oikeutta saarnata jumalanpalveluksessa.

Piispainkokous ehdottaa kirkkojärjestystä muutettavaksi niin, että piispainkokoukselle tulee oikeus määrätä, millä edellytyksillä toisen kristillisen kirkon jäsen voi yksittäistapauksissa osallistua evankelis-luterilaisen kirkon ehtoolliseen.

Evankelis-luterilaisissa messuissa käy yhä useammin muiden kirkkojen jäseniä monikulttuuristumisen, ekumeenisten avioliittojen ja kirkkojen välisten suhteiden kehittymisen myötä. Käytännössä monet heistä osallistuvat myös ehtoolliseen, eikä ehtoollisen jakamisen yhteydessä ole tarkoituksenmukaista valvoa oikeutta osallistumiseen.

Muutoksen myötä piispainkokous voisi antaa määräyksiä osallistumisen ehdoista, vaikka kirkkojen välistä sopimusta asiasta ei olisi vielä saavutettu. Mahdollinen muutos kirkkojärjestyksessä koskisi kuitenkin vain yksittäistapauksia eikä muuttaisi sitä, että kirkkojen välistä ehtoollisyhteyttä tavoitellaan ekumeenisissa oppineuvotteluissa.

Toisen kirkon papille ehdotetaan mahdollisuutta saarnata jumalanpalveluksessa

Piispainkokous päätti myös esittää kirkkojärjestystä muutettavaksi niin, että kirkkoherra voi yksittäistapauksessa kutsua toisen kristillisen kirkon tai siihen rinnastettavan yhteisön papin saarnaamaan jumalanpalveluksessa.

Muutos edistäisi paikallista ekumeniaa ja yhteisen kristillisen todistuksen antamista. Saarnakutsu ei tuota kutsuttavalle muita oikeuksia jumalanpalveluksen toteuttamisessa.

Kirkkojen välinen ekumenia on edistynyt voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Esimerkiksi kristittyjen ykseyden ekumeenista rukousviikkoa on vietetty Suomessa jo viiden vuosikymmenen ajan.

Lisätietoja: piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen, puh. 040 1425 189

Lääninrovastin valinta ehdotetaan siirrettäväksi kapituleille

Piispainkokous päätti esittää kirkolliskokoukselle kirkkolainsäädäntöä muutettavaksi niin, että lääninrovastin valitsee jatkossa tuomiokapituli. Lääninrovastin toimikaudeksi piispainkokous ehdotti neljää vuotta. Uudistus vahvistaa lääninrovastin yhteyttä piispaan ja tuomiokapituliin sekä keventää hiippakunnan hallintoa, kun lääninrovastin vaalista luovutaan. 

Lääninrovasti valitaan rovastikunnan kirkkoherrojen joukosta. Rovastikunnan johdossa lääninrovasti toimii piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan kirkollisessa hallinnossa sekä edistää seurakuntien yhteistoimintaa. Lääninrovasti ei ole muiden kirkkoherrojen esimies.

Lisätietoja: piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala, puh. 050 3803 270