Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkoon liittyjien määrä jatkoi kasvuaan

Julkaistu 04.01.2016

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi liittyi vuonna 2015 yli 17 500 henkilöä. Kirkkoon liityttiin vilkkaimmin alkuvuodesta, jolloin liittyjien ja kirkosta eronneiden määrät olivat lähes samat.

Liittyjien määrä kasvoi edellisvuodesta lähes kahdella tuhannella. Vuonna 2014 kirkkoon liittyi 15 701 henkilöä.

Lähes puolet kirkkoon liittyneistä oli alle 30-vuotiaita. Noin neljännes kirkkoon liittyjistä oli iältään 18–29-vuotiaita ja lähes yhtä suuri osa 30–39-vuotiaita. Yli 50-vuotiaita kirkkoon liittyjiä oli huomattavan paljon tammi- ja helmikuussa 2015.

Lähimmäisten auttaminen on syy kuulua kirkkoon

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimusten mukaan nuoret aikuiset (25–34-vuotiaat) perustelevat jäsenyyttään kirkossa erityisesti kirkon roolilla heikompiosaisten auttajana ja puolustajana. Myös juhlapyhien kristillisillä perinteillä ja perhejuhliin liittyvillä kirkollisilla toimituksilla on edelleen merkitystä nuoremmille kirkon jäsenille.

Vanhempia kirkon jäseniä motivoivat lisäksi kirkon edustamat arvot, kuten kristillinen lähimmäisenrakkaus, sekä kirkon tehtävä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kirkkojen kirkkomaiden ylläpitäjänä.

Evankelis-luterilaiset seurakunnat osallistuivat syksyllä 2015 aktiivisesti turvapaikanhakijoiden auttamiseen ja majoittamiseen. Kirkon reagointia akuuttiin tilanteeseen kiiteltiin julkisuudessa. Osassa kirkon jäsenistöä toiminta nostatti myös kritiikkiä, mikä näkyi syyskuussa pienenä nousuna kirkosta eronneiden määrässä.

Eronneiden määrä laskussa

Kirkosta erosi vuoden 2015 aikana noin 43 000 henkilöä. Eroajien määrä väheni edellisestä vuodesta huomattavasti.

Nuoret aikuiset ovat merkittävin ikäryhmä kirkosta eronneissa. Lähes 40 prosenttia vuonna 2015 eronneista oli iältään 18–29-vuotiaita, jotka ovat myös yleisimmin edustettuina kirkkoon liittyjissä. Yli 40-vuotiaiden osuudet kirkosta eronneissa kasvoivat loppuvuodesta.

Tutkimusten mukaan varsinkin alle 35-vuotiaat perustelevat kirkosta eroamistaan sillä, etteivät ole uskonnollisia tai eivät koe kirkkoinstituutiolla olevan heille merkitystä. Keski-ikäisillä kirkosta eronneilla perusteena korostuu myös kirkollisveron välttäminen.

Vuoden 2015 aikana kastettuja oli yli 38 000 ja kuolleita 43 000. Kirkon jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa noin 4 miljoonaa henkilöä. Kirkon jäseniä on noin 73 % suomalaisista.

Tiedot perustuvat kirkon jäsentietojärjestelmän ennakkotietoihin ajalta 1.1.–31.12.2015. Tarkistetut luvut saadaan jäsentietojärjestelmästä tammikuun puoleenväliin mennessä.

Lisätiedot: Kirkon tutkimuskeskus, tutkija Veli-Matti Salminen, veli-matti.salminen@evl.fi, p. 040 1424 896