Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Anni Rinne on aloittanut tietohallintojohtajana Kirkkohallituksessa

Julkaistu 13.09.2023

KTM, FM Anni Rinne on aloittanut Kirkkohallituksen tietohallintoyksikössä tietohallintojohtajana 1.8.2023. Pesti on vakituinen. 

Rinne johtaa Kirkkohallituksen tietohallintoyksikköä, jossa työskentelee 19 ICT-, tietoturva- ja hankintatoimialan asiantuntijaa. Tietohallintojohtajana hän vastaa kirkon keskushallinnon ja seurakuntien tarvitsemien tietojärjestelmien kehittämisestä yhteistyössä järjestelmien omistajien ja IT-alueiden kanssa. Tietohallintojohtaja koordinoi esimerkiksi järjestelmien omistajien kanssa Kirkkohallituksen tietojärjestelmien suunnittelua, toteutusta ja elinkaaren hallintaa.

“Tehtäviini kuuluu tietotyön kehittäminen kirkossa, jossa tavoitteena on kirkon keskushallinnon ja seurakuntien ICT-toiminnan ja toimintaprosessien tuloksellinen yhteensovittaminen. Loppukäyttäjälle tietohallintojohtajan tehtävän tavoitteet näkyvät kirkon keskushallintoa ja seurakuntia hyödyttävien ICT-ratkaisumallien, -prosessien ja toimintatapojen kehittämisenä. Isossa kuvassa tietohallintojohtajan tehtävänä on kehittää yhteistyössä järjestelmien omistajien sekä IT-alueiden kanssa koko kirkon tietohallintoa ja hyvää tiedonhallintatapaa. Tavoitteena on kirkon ICT-toiminnan ja toimintaprosessien tuloksellinen yhteensovittaminen kirkon strategian mukaisesti,” Rinne kertoo.

Rinne jatkaa, että hänen vastuulleen kuuluu koko kirkon digistrategian valmistelu sekä vastuu Kirkkohallituksen digistrategian laatimisesta ja yhteensovittamisesta kirkon digistrategiaan. Kirkon digistrategian toteutukseen ja toteutushankkeisiin osallistumisessa painotus on ICT-teknologian, yhteisten ICT-palveluiden ja yhteisten hankintasopimusten mahdollisuuksien huomioimisessa.

 “Johdan myös Kirkkohallituksen hankintatoimea, jossa yhtenä tavoitteena on kirkon yhteisten hankintojen kehittäminen yhteistyössä seurakuntien sekä Kirkkohallituksen hankintapäällikön ja hankintatiimin kanssa.”

Anni Rinne tulee Kirkkohallitukseen Puolustusvoimilta, jossa hän työskenteli vuodesta 2007 alkaen.

Tiedotteen liitteenä kuva Anni Rinteestä. 

Lisätiedot: Anni Rinne, anni.rinne@evl.fi, p. 040 158 1023