Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Rukouselämän vahvistaminen ja nykyajan hengellisyys piispainkokouksen keskusteluissa

Julkaistu 06.09.2023

Kuvassa Mikkelin hiippakunnan uusi piispa Mari Parkkinen (vasemmalla), Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen sekä Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka piispainkokouksessa Kirkkonummella. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous kokoontui Kirkkonummella 5.–6.9.2023. Piispainkokoukseen osallistuivat ensimmäistä kertaa Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen, joka aloitti virassaan syyskuun alussa, sekä kesäkuun alussa virassaan aloittanut kenttäpiispa Pekka Asikainen.

Kuvassa Lapuan hiippakunnan piispa Matti Salomäki (vasemmalla) ja kenttäpiispa Pekka Asikainen piispainkokouksessa Kirkkonummella.

Rukouksen kaipuu -piispainkirje hyväksyttiin

Piispainkokous hyväksyi piispainkirjeen ”Rukouksen kaipuu” tekstin ja ulkoasun. Piispainkirjeen taustalla on kirkolliskokouksen edustaja-aloite 1/2021 rukouselämän vahvistamiseksi kirkossa.

Rukouselämän vahvistamista koskeva puheenvuoro, Rukouksen kaipuu, on järjestyksessä toinen piispainkirje. Piispainkirjeen ulkoasua muokataan vielä, ja se julkaistaan Helsingin tuomiokirkon kryptassa järjestettävässä tilaisuudessa 23.10.2023. Kirjeen julkistaminen toimii alkusysäyksenä muihin rukouselämän vahvistamisen tapahtumiin ja koulutuksiin, joita on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä muun muassa kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön, hiippakuntien sekä Lasten ja nuorten keskus ry:n kanssa.

Ks. edellinen piispainkirje.

Lisätiedot: Piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala, anna-kaisa.inkala@evl.fi, p. 050 380 3270

Lähetekeskustelussa teologinen työskentely nykyajan hengellisyydestä

Kirkolliskokous on pyytänyt piispainkokousta jatkamaan Siunauksen signaalit -tulevaisuusselonteon nostamien asioiden pohjalta teologista työskentelyä siitä, mitä nykyajan spiritualiteetti eli hengelllinen elämä on ja voisi tulevaisuudessa olla.

Piispainkokouksen mukaan kirkolliskokouksen pyyntö jatkaa teologista työskentelyä nykyajan spiritualiteetista ja sen tulevaisuudesta koskettaa rukouselämää ja kirkollisia toimituksia laaja-alaisemmin kirkon hengellistä elämää. Piispainkokous kävi asiasta lähetekeskustelun.

Lisätiedot: Piispainkokouksen pääsihteeri Kari Kopperi, kari.kopperi@evl.fi, p. 050 594 1317 

Pohjois-Amerikan anglikaanis-luterilaisia sopimuksia koskeva esitys kirkolliskokoukselle

Piispainkokous esittää kirkolliskokoukselle, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko rinnastaa Pohjois-Amerikassa Kanadassa ja Yhdysvalloissa solmitut anglikaanis-luterilaiset ekumeeniset sopimukset Porvoon yhteiseen julkilausumaan ja julistukseen.

Porvoon yhteinen julkilausuma ja siihen liittyvä Porvoon julistus on Pohjoismaiden ja Baltian luterilaisten kirkkojen sekä Britannian ja Irlannin anglikaanisten kirkkojen vuonna 1992 valmistunut yhteinen teologinen asiakirja. Sen perusteella toisen kirkon sakramentit ja virat tunnustetaan ja kunkin kirkon jäseniä pidetään saman kirkkoyhteisön jäseninä.

Kyse ei ole uuden sopimuksen solmimisesta vaan aiempien sopimusten yhteensopivuuden virallisesta toteamisesta. Ekumeenisia sopimuksia koskevat asiat käsitellään Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa piispainkokouksessa ja kirkolliskokouksessa.  

Lisätiedot: Johtava asiantuntija Tomi Karttunen, tomi.karttunen@evl.fi. p. 050 594 1713

Lausunto kirkkojärjestyksen muutoksista

Piispainkokous antoi lausunnon kirkkojärjestyksen muutoksista, joita kirkkohallituksen täysistunto käsitteli elokuun kokouksessaan. Täysistunnon esityksessä kirkolliskokoukselle ehdotetaan muun muassa piispainkokouksen työjärjestykseen mahdollisuutta määrätä kirkkohallituksen viranhaltijoista ja työntekijöistä, joilla olisi oikeus olla läsnä ja käyttää puheoikeutta piispainkokouksessa. Piispainkokous toteaa lausunnossaan olevan tarpeellista, että tietyt kirkkohallituksen viranhaltijat voivat osallistua piispainkokouksen työskentelyyn myös jatkossa.

Piispainkokous pitää tarkoituksenmukaisina myös muita kirkkohallituksen täysistunnon kirkolliskokoukselle esittämiä kirkkojärjestyksen muutoksia.

Lisätiedot: Piispainkokouksen pääsihteeri Kari Kopperi, kari.kopperi@evl.fi. p. 050 594 1317 

Kirkon tavoitteet Luterilaisen maailmanliiton yleiskokoukseen hyväksyttiin

Piispat päättivät Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tavoitteista Luterilaisen maailmanliiton (LML) Krakovassa järjestettävässä yleiskokouksessa. 

Tavoitteena on, että piispainkokouksen nimittämä ehdokas, joko seurakuntapastori Jussi Luoma tai teologian opiskelija Annika Juurikka, valitaan LML:n neuvostoon. Lisäksi tuetaan Pohjoismaiden ehdokkaan, piispa Henrik Stubkjaerin nimeämistä LML:n presidentiksi. Tavoitteena on myös tukea Luterilaisen maailmanliiton naisten pappisvihkimysten puolesta tekemää työtä sekä saada aikaan sääntömuutos, joka kuvaisi aiempaa laajemmin Luterilaisen maailmanliiton tehtäviä ja torjuisi selkeästi syrjinnän.

Luterilaisen maailmanliiton 13. yleiskokous järjestetään 13.–19.9.2023 Krakovassa Puolassa. Kyseessä on Luterilaisen maailmanliiton laajin kokoontuminen, ja se järjestetään noin kuuden vuoden välein. Yleiskokouksessa tehdään päätöksiä, jotka ohjaavat Luterilaisen maailmanliiton toimintaa tulevina vuosina.

Lisätiedot: kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen, kirkon ulkoasiainosaston johtaja, p. 040 522 1464, kimmo.kaariainen@evl.fi 

Muita päätöksiä

Piispainkokous nimesi kirkon edustajat Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon vuosiksi 2024–2026. Edustajiksi nimettiin arkkipiispa Tapio Luoma, piispa Matti Repo, pastori Anne Heikkinen, TT, kirkkoherra Minnamari Helaseppä, TT, pastori Saara-Maria Jurva, TT Petra Kuivala, dosentti, TT Tomi Karttunen, pastori Eemil Kulju, pastori Lasse Lindberg, pastori Jussi Luoma, TT, hiippakuntasihteeri Eriikka Jankko, päätoimittaja Pauli Juusela, pastori Rami Niemi, opiskelija Annika Hämäläinen, diakoni Luisa Tast ja kirkkoherra Kari Tiirola.  Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin.

Lisäksi piispainkokous nimesi Mikkelin piispa Mari Parkkisen eläkkeelle jääneen Seppo Häkkisen tilalle kirkkohallituksen täysistunnon jäseneksi ajalle 1.9.2023–31.5.2024. Samoin piispainkokous määräsi piispa Mari Parkkisen Häkkisen tilalle piispaksi, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnassa ajalle 1.9.2023–31.12.2025. 

Piispainkokous hyväksyi teologikoulutustoimikunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2024. Toiminnan tavoitteena on muun muassa seurata ja arvioida teologien koulutusta työelämänäkökulmasta sekä seurata teologisen alan opiskelijarekrytointia ja työllistymistä.

Piispainkokous keskusteli lisäksi diakonian virkaan vihkimistä koskevan suosituksen päivittämisestä, joka on tullut ajankohtaiseksi uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen tultua voimaan 1.7.2023. Keskustelua käytiin myös kirkon koulutuskatsauksesta, jonka Kirkon tutkimus ja koulutus on tehnyt vuodelta 2022.

Lisätietoja:  
Piispainkokous 
Kari Kopperi, piispainkokouksen pääsihteeri, kari.kopperi@evl.fi, p. 050 594 1317 
Anna-Kaisa Inkala, piispainkokouksen teologinen sihteeri, anna-kaisa.inkala@evl.fi, p. 050 380 3270