Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokous antoi selonteon kirkon avioliitto-opetuksesta

Julkaistu 31.08.2016

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous antoi kokouksessaan 31.8. kirkolliskokouksen siltä pyytämän avioliittoselonteon avioliittolain muuttuessa 1.3.2017.

Avioliittoselonteossa kuvataan kirkon käsitystä kaikkien yhtäläisestä ihmisarvosta ja käydään läpi näkökulmia avioliiton historiaan sekä luterilaisen reformaation korostuksiin avioliitosta. Piispainkokous kuvaa selonteossa myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisen avioliitto-opetuksen ja kirkon omat määräykset avioliittoon vihkimisessä sekä ohjeistaa samaa sukupuolta olevien avioparien palvelemiseen. Selonteosta julkaistaan erillinen tiedote 31.8. iltapäivällä.

Piispainkokous antoi lausunnon esitysluonnokseen kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi

Kirkossa meneillään olevan kirkkolainsäädännön uudistamisen tavoitteena on saada aikaan rakenteellisesti nykyistä selkeämmät kirkkolaki ja kirkkojärjestys. Kirkon sisäisiä asioita koskevat säännökset on tarkoituksena siirtää laista kirkkojärjestykseen, joka on kirkon omassa päätösvallassa. Esityksellä ei muuteta kirkon ja valtion välisiä suhteita.

Lausunnossaan kirkkohallituksen esitysluonnokseen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudistamiseksi piispainkokous kiinnitti huomiota joihinkin sisällöllisiin ja teologisesti periaatteellisiin muutosehdotuksiin. Koko piispainkokouksen lausunto kirkkohallituksen esitykseen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudistamiseksi on tiedotteen liitteenä.

Kysymys ehtoollis- ja saarnavieraanvaraisuudesta siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

Lisätietoja:
piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen, p. 040 1425189
tiedotuspäällikkö Eeva-Kaisa Heikura, p. 040 688 1421