Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Arkkipiispa Tapio Luoma kirkolliskokouksessa: Kirkko ei ole olemassa itseään vaan tätä maailmaa ja sen asukkaita varten

Julkaistu 09.05.2023

Kirkolliskokous kokoontuu Turun kristillisellä opistolla 9.─12.5.2023. Arkkipiispa Tapio Luoma käsitteli avauspuheessaan 9.5. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tilaa yhteiskunnassamme. Hän muistutti, että kristillinen kirkko on koko olemassaolonsa ajan, yli kaksi tuhatta vuotta, joutunut etsimään omaa paikkaansa maailmassa, ympäröivässä kulttuurissa ja yhteiskunnassa.

Arkkipiispa Luoman mukaan kysymys kirkon tilasta on hyvä ja tarpeellinen kysymys, joka on syytä ymmärtää riittävän laajasti. Muuten on vaarana, että jäädään askartelemaan vain kirkon tilanteen kanssa ja käperrytään sisäänpäin. Kirkon tilasta kertoo myös se, miten kirkko suuntautuu ulospäin, sillä juuri sitä varten kristillinen kirkko on varsinaisesti olemassa.

”Jotta oma kirkkomme voisi saada tietoa siitä, mitä ihmisille kuuluu, sen on pystyttävä saamaan mahdollisimman laaja kosketuspinta yhteiskuntaan, jonka keskellä se elää. Kirkon nykyinen asema ei siis palvele ainoastaan pyrkimyksiä vaikuttaa yhteiskuntaan, vaan se tarjoaa verrattomat kanavat pysyä tietoisena siitä, mitä ihmisille kuuluu. Tämänkin takia Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle on tärkeää pysyä mahdollisimman integroituneena omaan yhteiskuntaamme.”

Hän sanoi, että kirkon tehtävänä Jumalan valtakunnan edustajana on muistuttaa tälle maailmalle, että on olemassa myös toisenlainen ajattelutapa kuin se, jossa hamutaan voittoja, tavoitellaan ensimmäisiä sijoja, vannotaan voimakeinojen nimeen ja erotellaan ihmiset meihin ja heihin. Jumalan valtakunnan perustuslaiksi kutsuttu Jeesuksen vuorisaarna osoittaa, millainen on Jumalan valtakunnan logiikka.

”Mitä Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle tänään kuuluu? Jos saan vastata omasta puolestani, toteaisin, että en ole tällä hetkellä kovin huolissani kirkkomme tilasta. Kirkkomme asema suomalaisessa yhteiskunnassa on vakaa. Juuri hyväksytty kirkkolaki avaa uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle. Käytettävissämme ovat edelleen verrattomat resurssit. Henkilöstö on asiantuntevaa ja pitkälle koulutettua. Luottamushenkilöt paneutuvat asioihin ja haluavat rakentaa tulevaisuutta. Seurakuntalaisten keskeiseen rooliin kirkon avaintoimijoina on herätty. Kriisien keskellä kirkon koetaan tuovan turvaa. Nämä seikat eivät ole itsestäänselvyyksiä. Niitä meidän on syytä arvostaa jo senkin vuoksi, että osaisimme toimia niiden vahvistumiseksi.” 

”Kaiken tämän lisäksi on kuitenkin vielä yksi aivan erityinen syy, miksi en ole erityisen huolissani kirkkomme sisäisestä tilasta. Haluan nimittäin luottaa siihen, että Jumala on kuullut ja kuulee edelleen ne lukemattomat rukoukset, joissa kirkollemme pyydetään hänen johdatustaan.”

Arkkipiispan avauspuhe kokonaisuudessaan on tiedotteen liitteenä. 

Seuraa kirkolliskokousta verkossa
Kirkolliskokousviikkoa voi seurata verkossaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.
Kirkolliskokouksen asiakirjat (työsuunnitelma ja vireillä olevat asiat) ja muu informaatio löytyvät verkossaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
KirkolliskokousedustajatLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Twitterissä kokousuutisia voi seurata tunnisteella #kirkolliskokous ja #kyrkomötet 
Kirkolliskokouksen viestintä:  
Tuula Putkinen, viestintäpäällikkö, p. 046 922 0232   
Tuija Helenelund, viestintäasiantuntija, p. 050 529 8503  
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815

Uutisen liitteet