Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkolliskokous kannustaa kirkkoa siunauksen signaalien keruuseen

Julkaistu 10.05.2023

Kirkolliskokous hyväksyi istunnossaan 10.5.2023 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön Siunauksen signaalit -tulevaisuusselonteosta. Selonteko poikkeaa kirkon aiemmista tulevaisuusselonteoista: se ei esitä johtopäätöksiä ajan merkeistä, vaan pyrkii ennakoimaan kirkon tulevaisuutta ihmisiä kuuntelemalla. Samalla selonteko esittelee metodin “siunausten signaalien” keräämiseen.

Selonteon aineistoa kerättiin ns. signaalihuoneissa, joissa käydyistä keskusteluista aineiston kerääjät koostivat heikkoja signaaleja. Nämä siunauksen signaalit kertovat mahdollisesta tulevaisuudesta, jossa merkittävimmiksi teemoiksi nousivat arjen kristillisyys, kokeileva hengellisyys, kestävä elämäntapa, monimuotoistuvat perheet sekä kuunteleva ja kohtaava kirkko.

Kirkolliskokous kannustaa seurakuntia ja hiippakuntia hyödyntämään Siunauksen signaalit -tulevaisuusselonteon signaalihuonemetodia toimintansa kehittämisessä. Valiokunta myös pyysi piispainkokousta jatkamaan tulevaisuusselonteon nostamien asioiden pohjalta teologista työskentelyä siitä, mitä nykyajan spiritualiteetti on ja voisi tulevaisuudessa olla. 

Kirkkohallitusta pyydettiin ottamaan nuorten ja nuorten aikuisten näkökulmaa nykyistä aktiivisemmin ja systemaattisemmin huomioon. Kirkkohallitusta pyydettiin myös huomioimaan tulevaisuusselonteon signaalihuonemetodi tulevassa strategiatyöskentelyssä sekä tiedonkeruussa, esimerkiksi nelivuotiskertomusta valmisteltaessa. 

Mietinnössä todettiin joidenkin tulevaisuusselonteon esiin nostamien näkemysten aiheuttaneen myös hämmennystä kirkolliskokouksen lähetekeskustelussa marraskuussa 2022. Tämänpäiväisessä istunnossa mietintö ei enää herättänyt keskustelua.

Valiokunnan mietinnössä todettiin, että heikkojen signaalien kuunteleminen on silmiä avaavaa kaikille kirkon toimijoille. Signaalihuoneet antavat työkaluja ihmisten kohtaamisiin, ja ihmiset kaipaavat arvostavaa kuulemista ja kuulluksi tulemista. Samalla todettiin, että kirkolla on mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä ja esimerkkinä moniäänisyyden mahdollistamisessa. Tulevaisuusvaliokunta alleviivasi millenniaalien ja z-sukupolven äänen merkitystä kirkon tulevaisuutta mietittäessä.

Linkki mietintöön: 
Tulevaisuusvaliokunnan mietintö 1/2023 Kirkkohallituksen esityksestä 7/2022Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Siunauksen signaalit. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko 2022Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tulevaisuusselonteko luettavissa: Siunauksen signaalit - tulevaisuusselontekoLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Tiedote kirkolliskokouksen lähetekeskustelusta 9.11.2022: “Siunauksen signaalit” kutsuu kuunteluun - tuore tulevaisuusselonteko puhutti kirkolliskokouksessaLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Seuraa kirkolliskokousta verkossa:  
Kirkolliskokousviikkoa voi seurata verkossaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Kirkolliskokouksen asiakirjat (työsuunnitelma ja vireillä olevat asiat) ja muu informaatio löytyvät verkossaLinkki avautuu uudessa välilehdessä 
KirkolliskokousedustajatLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Voit seurata kirkolliskokousta striimin kautta Kirkon YouTube-kanavalla.Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Kaikki tallenteet kirkolliskokouksen täysistunnoista kootaan Kirkon kanavalle, josta ne ovat katsottavissa tekstitettyinä tallenteina myös kokouksen jälkeen.
Twitterissä kokousuutisia voi seurata tunnisteella #kirkolliskokous ja #kyrkomötet  

Kirkolliskokouksen viestintä:   
Tuula Putkinen, viestintäpäällikkö, p. 046 922 0232    
Tuija Helenelund, viestintäasiantuntija, p. 050 529 8503   
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815