Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkko tavoittelee millenniaaleja valtakunnallisen mallin avulla

Julkaistu 24.01.2023

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi Millenniaalien polut - reittejä aitoon ja läsnäolevaan kirkkoon -asiakirjan kokouksessaan 24.1.2023. Milleniaalien polut on tarkoitettu seurakuntien työvälineeksi ja valtakunnalliseksi malliksi nuorempien sukupolvien kohtaamiseen.  

Toimintamalli on syntynyt osana kirkon Ovet auki -strategian toimeenpanohanketta Millenniaalien kirkko vuosina 2021–2022. Tavoitteena on ymmärtää y- ja z-sukupolvia seurakuntien jäseninä ja auttaa seurakuntia löytämään nuorille sukupolville merkityksellisiä tapoja elää kristittynä ja yhteydessä seurakuntaan.

Millenniaalien polut jatkaa kirkkohallituksen täysistunnon joulukuussa 2020 hyväksymän Polku vauvasta aikuiseksi seurakunnan yhteydessä -asiakirjan ihmislähtöistä mallia. Ikäkausien sijaan sen lähtökohtana ovat neljä millenniaaliprofiilia ja kysymys, miten eri profiilien ihmiset kohtaavat kristinuskon.

Seurakunnan kokonaisuutta jäsentävät elementit hengellisyys, viestintä, yhteisöllisyys ja hyväntekeminen on tekstissä avattu millenniaalien näkökulmasta. Seurakunnille on koottu kehittämisen työvälineeksi sekä kysymyksiä että muiden seurakuntien valmiita toimintamalleja.  

Materiaalin julkaisuaikataulu tarkentuu kevään kuluessa,  ks. Milleniaalien kirkko - evl.fi  

Lisätiedot: Katri Vappula, johtava asiantuntija, Kasvatus ja perheasiat, katri.vappula@evl.fi, p. 050 529 8061 

Kuva: Getty Images
Kuvateksti:
Millenniaalien polut - reittejä aitoon ja läsnäolevaan kirkkoon -toimintamallin lähtökohtana on neljä millenniaaliprofiilia ja kysymys siitä, miten eri profiilien ihmiset kohtaavat kristinuskon.

Polvijärven seurakunta liitetään Outokummun seurakuntaan  

Polvijärven seurakunta lakkautetaan 31.12.2023 ja liitetään Outokummun seurakuntaan 1.1.2024. Seurakunnan alueena ovat Outokummun kaupungin ja Polvijärven kunnan alueet. Laajenevan seurakunnan nimenä on Outokummun ja Polvijärven seurakunta. 

Täysistunto merkitsi tiedoksi, että Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 8.12.2022 hylännyt 16 allekirjoittajan valituksen, joka koski Martinkosken seurakunnan lakkauttamista ja liittämistä Salon seurakuntaan. Hallinto-oikeus antoi välipäätöksen valituksen täytäntöönpanokieltovaatimuksen osalta vuoden 2022 lokakuussa, jolloin se hylkäsi sen.   

Lisätiedot: taloussuunnittelupäällikkö Johanna Simpanen, Kirkkohallitus, p. 050 432 3323, johanna.simpanen@evl.fi 

Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät maksut muuttuvat

Täysistunto päätti, että kirkon virkatodistuksista veloittamat maksut muuttuvat yhdenmukaisiksi maistraatin veloittamien vastaavien maksujen kanssa 1.3.2023 alkaen. Valtakunnallisesti laadittavien todistusten aiheuttamat kustannukset ovat tähän asti olleet suuremmat kuin niistä saadut tuotot.

Esimerkiksi sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittu todistus maksaa jatkossa 55 euroa. Jos todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, peritään lisämaksua 25 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta. 

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Pirjo Pihjala, pirjo.pihlaja@evl.fi, p. 050 553 6203 

Muita päätöksiä 

Täysistunto myönsi Kirkon keskusrahastosta verotulojen täydennystä seurakunnille ja seurakuntayhtymille yhteensä 1 073 782 euroa (ks. tiedotteen liite). Verotulojen täydennystä myönnetään seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle, kun tämän laskennallinen kirkollisvero läsnä olevaa jäsentä kohden alittaa kunnan asukastiheyden ja seurakunnan tai seurakuntayhtymän jäsenmäärän mukaan määräytyvän tasoitusrajan.
Lisätiedot: controller Tarja Tirri, tarja.tirri@evl.fi, p. 050 520 3684. 

Täysistunto merkitsi tiedoksi piispainkokouksen hyväksymän Yhteinen todistus, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus 2023 -asiakirjan. Kirkon lähetystyön keskus valmistelee lähetyksen perussopimukset solmittavaksi lähetysjärjestöjen kanssa seuraavaksi sopimuskaudeksi kesäkuusta 2023 alkaen.
Lisätiedot: Elina Hellqvist, elina.hellqvist@evl.fi, p. 040 688 1478

Uutisen liitteet