Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Digitaalisuus on vakiinnuttanut asemansa kirkon nuorisotyössä ja varhaiskasvatuksessa

Julkaistu 24.11.2022

Enemmistö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyöntekijöistä ja varhaiskasvattajista hyödyntäisi digitaalisuutta työssään enemmän. Digitaalisen osaamisen koetaan vahvistuneen, mutta haasteena digitaalisuuden hyödyntämiselle ovat riittämätön työaika ja tavoitteiden puute.

Digitaalisen nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen tilaa seurakunnissa ovat selvittäneet Lasten ja nuorten keskus ja Kirkkohallituksen Jumalanpalvelus ja kasvatus -yksikkö. Aiemmat selvitykset aiheesta on toteutettu vuosina 2016 ja 2019. Nuorisotyön kyselyyn vastasi 108 ja varhaiskasvatuksen kyselyyn 120 henkilöä. Pienistä vastaajamääristä huolimatta vastaajien voidaan katsoa edustavan työntekijöiden jakaumia kohtuullisesti, kun asiaa tarkastellaan hiippakuntien sijainnin sekä vastaajien ikäluokkien perusteella.

Seurakuntien nuorisotyössä tunnistetaan hyvin nuorten kokemaa seksuaaliväkivaltaa ja häirintää

Seurakuntien nuorisotyössä on käytössä laajasti erilaisia digitaalisia tai verkkoa hyödyntäviä toimintamuotoja ja mahdollisuuksien digitaalisen nuorisotyön tekemiseen koettiin parantuneen viimeisen vuoden aikana. Erityisesti sosiaalista mediaa hyödynnetään nuorisotyössä: lähes kaikki vastaajat olivat pitäneen nuoriin yhteyttä tai mainostaneet toimintaa sosiaalisessa mediassa.

Kaksi kolmesta vastaajasta kaipasi työyhteisöltä monipuolisempia mahdollisuuksia digiosaamisen kehittämiseen. Kuten aiemmissa selvityksissä, suurimmaksi haasteeksi koettiin työajan riittämättömyys.

Uutena aiheena tämän vuoden kyselyssä oli seksuaaliväkivalta digitaalisissa ympäristöissä ja sen tunnistaminen. Jopa puolet kyselyn vastaajista oli huomannut nuoriin kohdistuvaa seksuaalista häirintää tai väkivaltaa digitaalisissa ympäristöissä ja hieman tätä useampi vastasi nuoren puhuneen tällaisesta. Neljä viidestä koki osaavansa tunnistaa seksuaaliväkivallan tilanteita ja melkein yhtä moni osaavansa auttaa nuorta tilanteissa eteenpäin. Samalla yli puolet kaipasi lisää tietoa aihepiiristä. Varhaiskasvatuksen kyselyyn vastaajista 10 prosenttia oli huomannut lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää tai väkivaltaa digitaalisissa ympäristöissä.

Seksuaalinen häirintä ja väkivalta ovat ilmiöinä liian arkipäivää nuorten digitaalisessa maailmassa. Meidän aikuisten on läsnäolollamme luotava entistä turvallisempaa nettiympäristöä ja mahdollisuuksia nuorille kertoa matalalla kynnyksellä kohtaamistaan tilanteista. Kirkon nuorisotyötä tekevät voivat olla juuri se riittävän helposti lähestyttävä joukko, jonka puoleen voi kääntyä. On luotava ja vahvistettava entisestään niitä kanavia, joissa turvalliset aikuiset tulevat näkyviksi ja saavutettaviksi nuorille, sanoo Kirkkohallituksen ulkopuolisuuden ehkäisyn asiantuntija Ville Kämäräinen.

Varhaiskasvatuksen digiosaaminen kohentui koronapandemian rajoitusten myötä

Kaksi kolmesta varhaiskasvatuksen kyselyyn vastanneesta katsoo, että digitaalista mediaa ja teknologiaa tulisi hyödyntää seurakunnan varhaiskasvatuksessa ja perhetoiminnassa enemmän. Digitaalisuutta varhaiskasvatuksessa ja perhetoiminnassa oli hyödynnetty erityisesti tapahtumien mainonnassa ja yhteydenpidossa perheisiin mutta myös messuissa, jumalanpalveluksissa tai hartauselämässä.

Hieman vajaa kolmannes varhaiskasvatuksen työntekijöistä arvioi oman digiosaamisensa hyväksi tai erinomaiseksi. Vahvimmaksi osaaminen arvioitiin digitaalisessa turvallisuudessa ja media- ja informaatiolukutaidossa. Jopa 83 prosenttia vastaajista koki työajan riittämättömyyden esteeksi digitaalisuuden hyödyntämiselle.

Kyselyn avovastauksissa varhaiskasvatuksen työntekijät ja esihenkilöt kuvasivat koronakriisin vauhdittaneen digitalisaatiota. Uudet menetelmät ja taidot olivat luoneet innostavan ilmapiirin, jonka turvin työyhteisöissä oli kehitytty digitaalisuuden hyödyntämisessä. Niin toimintamuodot, sovellusten käyttö kuin arviot omasta digiosaamisesta olivat kaikki nyt korkeammalla tasolla kuin edellisen kyselyn aikaan vuonna 2019.

– Korona-aika osoitti kuinka digitalisaation kautta voidaan tavoittaa laajasti niitä perheitä, joita ei säännöllisessä toiminnassa kohdata. Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on rohkeutta heittäytyä uusiin kokeiluihin ja laittaa omaa luovuuttaan peliin esimerkiksi videoiden kautta, joita on välitetty niin perheisiin kuin päiväkoteihin. Seurakuntien digimateriaalin vahvuus on ennen muuta lapsilähtöisyys, sanoo Vantaan seurakuntayhtymän kasvatusasiainsihteeri Iris Sotamaa.

Teemawebinaari lasten ja nuorten digitaalisesta turvallisuudesta 29.11. klo 15

Webinaarissa käydään läpi kyselyn tuloksia sekä keskustellaan lasten ja nuorten digitaalisesta turvallisuudesta. Webinaaria juontaa Helsingin Ensikoti ry:n toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila ja lasten ja nuorten digitaalisesta turvallisuudesta keskustelevat Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes ja Kirkkohallituksen ulkopuolisuuden ehkäisyn asiantuntija Ville Kämäräinen. Kyselyn tuloksia verrataan myös kuntapuolen tuloksiin, joita esittelee Verken Heikki Lauha. Tilaisuus on avoin. Osallistu webinaariin tästä. 

Tutustu tuloksiin tarkemmin:

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

asiantuntija Ville Kämäräinen, Kirkkohallituksen Jumalanpalvelus ja kasvatus -yksikkö, ville.kamarainen@evl.fi, p. 040 354 7072

kasvatusasiainsihteeri Iris Sotamaa, Vantaan seurakuntayhtymä, iris.sotamaa@evl.fi,
p. 050 378 0318

johtaja Jarmo Kokkonen, Kirkkohallituksen Jumalanpalvelus ja kasvatus -yksikkö, jarmo.kokkonen@evl.fi, p. 050 594 1316

viestintäpäällikkö Nelli Jäntti-Tuominen, Lasten ja nuorten keskus, nelli.jantti-tuominen@lastenjanuortenkeskus.fi, p. 044 728 5939 

Lasten ja nuorten keskus on aina lasten ja nuorten puolella! Järjestömme tarkoituksena on taata, että lapsilla ja nuorilla on hyvä olla osana yhteiskuntaa ja kirkkoa. Lasten ja nuorten keskus toimii lasten, nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien parissa järjestämällä toimintaa sekä tuottamalla materiaaleja. Lue lisää: lnk.fi