Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokous käsittelee kenttäpiispan viran kelpoisuusvaatimuksia ylimääräisessä kokouksessa 

Julkaistu 14.11.2022

Piispainkokous kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen tiistaina 15.11.2022. Kokouksessa käsitellään kenttäpiispan ja kenttärovastin viran kelpoisuusvaatimuksia. Puolustusministeriö on pyytänyt kirkkohallitukselta lausuntoa esitysluonnoksestaan, jolla muutettaisiin Puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen (1319/2007) 11 §.  

Esitysluonnoksessa esitetään, että kenttäpiispan viran kelpoisuusvaatimusta muutettaisiin siten, että erityisenä kelpoisuusvaatimuksena olisi ylempi pastoraalitutkinto tai riittävä kokemus kenttärovastin tehtävästä. Kenttärovastin tehtävään määrättävän sotilaspapin kelpoisuusvaatimusta muutettaisiin vastaavasti siten, että kenttärovastin tehtävään määrättävällä sotilaspapilla olisi kelpoisuus evankelis-luterilaisen kirkon kirkkoherran virkaan ja riittävä kokemus sotilaspapin tehtävästä. 

Muutoksen tavoitteena olisi huomioida paremmin Puolustusvoimien osaamistarpeet ja Puolustusvoimissa hankittu osaaminen ja kokemus. 

Tällä hetkellä kenttäpiispan erityisenä kelpoisuusvaatimuksena on ylempi pastoraalitutkinto. Kenttärovastilta edellytetään kelpoisuus evankelis-luterilaisen kirkon kirkkoherran virkaan. Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Lisäksi vaaditaan seurakuntatyön johtamisen tutkinto. 

Asiaa selvitettäessä todettiin, että asian luonteen vuoksi oikea viranomainen lausunnon antamiseen on piispainkokous. Tämän vuoksi asia siirrettiin piispainkokoukselle.  

Lausuntoa on valmisteltu piispainkokouksen kansliassa ja valmistelun aikana on konsultoitu sekä piispoja että kirkkohallituksen asiantuntijoita. 

Lisätiedot: Piispainkokouksen pääsihteeri Kari Kopperi, kari.kopperi@evl.fi. p. 050 594 1317