Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokous jatkaa työskentelyä avioliittokäsityksessä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi

Julkaistu 14.09.2022

Kuva: Piispainkokous järjestettiin Mikkelissä 13. - 14.9.2022.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous kävi kokouksessaan 13. - 14.9.2022 lähetekeskustelun kirkolliskokouksen pyynnöstä jatkaa työskentelyä avioliittokäsityksessä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi. Piispat lähettivät asian piispainkokouksen kanslian valmisteluun.  

Edellisen kerran piispainkokous pohti ratkaisua avioliittokäsityksestä vallitsevaan erimielisyyteen vuoden 2020 elokuussa vastauskirjeessään kirkolliskokoukselle. Ratkaisuna erimielisyyteen piispat näkivät tilan, jossa kirkon jäsenet pystyvät elämään yhdessä erilaisten käsitysten kanssa – riippumatta kulloisestakin avioliittonäkemyksestä ja -käytännöistä. 

Kirkolliskokouksen toukokuussa 2022 tekemän pyynnön taustalla on kirkolliskokousaloite, jossa pyydettiin piispainkokousta valmistelemaan esitys samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja siunaamisesta. Kirkolliskokous ei yhtynyt aloitteeseen sellaisenaan, vaan lähetti aloitteen piispainkokoukselle tiedoksi ja pyysi jatkamaan aikaisempaa työskentelyä erimielisyyksien ratkaisemiseksi.  

Lisätietoja: Kari Kopperi, piispainkokous pääsihteeri, kari.kopperi@evl.fi, p. 050 594 1317 

Kirkolliskokoukselle esitys ELY ry:n hyväksymisestä viralliseksi lähetysjärjestöksi  

Piispainkokous päätti esittää kirkolliskokoukselle, että se hyväksyy Evankelisen lähetysyhdistyksen – ELY ry:n kirkon viralliseksi lähetysjärjestöksi. ELY:n Evankelinen lähetysyhdistys ELY ry (evankeliset.net) juuret ovat evankelisessa herätysliikkeessä. Itsenäisenä järjestönä ELY perustettiin vuonna 2008. 

Piispainkokous katsoo, että kokonaisuutena arvioituna ELY täyttää kirkolliskokouksen vuonna 2018 tekemässä päätöksessä mainitut kriteerit kirkon lähetysjärjestöksi hyväksymisestä. Virallinen asema sopimusjärjestönä tekisi näkyväksi ELY:n tekemää työtä ja vahvistaisi sen saamaa taloudellista tukea. 

Kirkon lähetysjärjestöksi hyväksytty järjestö allekirjoittaa kirkkohallituksen kanssa lähetystyön perussopimuksen, jolla se sitoutuu kirkon lähetystyön peruslinjaukseen. 

Piispainkokous keskusteli myös työn alla olevasta Yhteinen todistus, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus 2023 -asiakirjasta. Kokous palautti asian jatkovalmisteluun ja pyysi Kirkon lähetystyön keskusta tekemään esityksen lokakuun piispainkokoukselle. Kyseessä on kirkon lähetyksen peruslinjaus, johon kirkon kanssa lähetystyön perussopimuksen solmivat organisaatiot sitoutuvat viideksi vuodeksi kerrallaan. Meneillään oleva perussopimuskausi päättyy 13.6.2023.   

Lisätietoja: Elina Hellqvist, Kirkon lähetystyön keskuksen johtaja, elina.hellqvist@evl.fi, p. 040 688 1478 

Kollehtarukousesityksen työstöä jatketaan 

Piispainkokous keskusteli uudistuksen alla olevista, työryhmän työstämistä kollehtarukouksista ja esityksestä kirkolliskokoukselle.  

Kirkollisten toimitusten kollehtarukoukset ilmaisevat kirkon yhteistä uskoa. Ne ovat kirkkokäsikirjan varsinaista aineistoa, ja siksi niiden hyväksyminen kuuluu kirkolliskokoukselle.  

Kokous päätti, että esityksen valmistelua kirkolliskokoukselle jatkavat piispa Matti Repo, piispa Kaisamari Hintikka sekä piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala

Rukousten työstö on osa prosessia, jossa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkollisten toimitusten - kasteen, konfirmaation, avioliittoon vihkimisen ja hautaan siunaamisen - rukouksiin julkaistaan uutta materiaalia. 

Lisätietoja: Piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala, anna-kaisa.inkala@evl.fi, p. 050 380 3270 

Piispainkokouksen asialista jatkossa nähtävillä Domus-palvelussa ennen kokousta 

Piispainkokous teki muutoksia työjärjestykseensä. Jatkossa piispainkokous voi kokoontua nopeutetulla aikataululla erityisistä syistä niin, että kokouskutsu lähetetään vähintään kolme päivää ennen piispainkokouksen istuntoa. Normaalisti aika on yksi viikko.  

Piispainkokouksen esityslistat julkaistaan jatkossa Domus-palvelussa ilman liitteitä samalla tavalla kuin kirkkohallituksen esityslistat viikkoa ennen kokousta. 

Lisätietoja: Kari Kopperi, piispainkokous pääsihteeri, kari.kopperi@evl.fi, p. 050 594 1317 

 

Piispainkokous kokoontuu seuraavan kerran 26.10.2022 Helsingissä. 

Piispa Seppo Häkkinen luovutti osallistujille kirjan "Selostuksia eräiden siirtoseurakuntien kohtaloista ja sotatapahtumista 1939 - 1949". Kuvassa vasemmalta piispa Seppo Häkkinen, arkkipiispa Tapio Luoma sekä piispat Mari Leppänen, Matti Repo ja Jari Jolkkonen. Kuvaus: Kalervo Pöykkö