Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkojen maailmanneuvosto tuomitsee Venäjän hyökkäyssodan

Julkaistu 08.09.2022

Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) tuomitsee Venäjän laittoman hyökkäyksen Ukrainaan tuoreessa lausunnossaan. KMN:n yleiskokous antoi lausunnon Venäjän hyökkäyssodasta Saksan Karlsruhessa torstaina 8.9.2022.  

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon delegaatio ehdotti loppulausuntoon muutoksia, joihin yhdeksän muuta kirkkoa liittyi. Myös Suomen ortodoksinen kirkko oli mukana muovaamassa muutosehdotusta. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon delegaatiota Karlsruhessa on johtanut arkkipiispa Tapio Luoma

Muutosehdotukset liittyivät Venäjän roolin korostamiseen sodan laittomana hyökkääjänä sekä Venäjän ortodoksisen kirkon sotaa koskeviin kannanottoihin. Ehdotus alleviivasi, että laittoman hyökkäyssodan puolustaminen uskonnollisin syihin vedoten on kirkolta uskonnon väärinkäyttöä.   

Muutosesitykset menivät läpi vain osittain. Venäjän ortodoksisen kirkon rooli sodan retorisena tukijana jäi lausunnossa huomiotta. 

”Konsensuksen varaan rakentuva KMN:n päätöksenteko vaikuttaa lausuntojen luonteeseen. Suhtautuminen Ukrainan sotaan vaihtelee myös eri puolilla maailmaa. Se on monille maille ja niiden kirkoille etäinen ja kenties vain vähän tunnettu tapahtuma", sanoo kirkon ulkoasiain osaston johtaja, kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen

Kaikkiaan Ukrainan sodan lausuntoluonnos sai yli 90 muutosehdotusta tai kommenttia. 

Suomen ev.lut. kirkon kanta hyökkäyssotaan selvä 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat tuominneet Venäjän hyökkäyssodan jo aiemmin todeten sen olevan rikos kansainvälistä oikeutta ja synti Jumalaa vastaan.  

“Sodan synnyttämää vihaa ja turhautuneisuutta ei saa kuitenkaan kohdistaa keskuudessamme eläviin venäläisiin, vaan heitä on kohdeltava lähimmäisinä. Monet venäläiset kärsivät sodan vuoksi tai siksi, että he vastustavat sotaa”, arkkipiispa Tapio Luoma toteaa. 

Ekumeenisiin suhteisiin Venäjän hyökkäyssodalla on ollut suora vaikutus. 

”Kirkkomme ja Venäjän ortodoksisen kirkon välisten suhteiden ylläpitäminen edellyttää, ettei Venäjän ortodoksinen kirkko anna tukeaan Venäjän laittomalle hyökkäykselle. Ilman tämän ehdon täyttymistä kirkkojemme välinen yhteydenpito ei voi jatkua”, sanoo arkkipiispa Tapio Luoma ja kertoo, että julkisuudessa esitetty kysymys Venäjän ortodoksisen kirkon erottamisesta KMN:n jäsenyydestä ei ole käytännössä realistista. 

“Kirkkojen ja KMN:n kaltaisten merkittävien globaalien toimijoiden on pyrittävä vaikuttamaan Venäjän ortodoksiseen kirkkoon, jotta se lopettaisi tukensa Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan”, arkkipiispa Tapio Luoma toteaa. 

World Council of Churches (oikoumene.org) 

Lisätietoja: Juha Meriläinen, teologinen erityisavustaja, arkkipiispan kanslia, juha.merilainen@evl.fi, p. 040 142 4913 

Haastattelupyynnöt: Anneli Vartiainen, erityisavustaja, arkkipiispan kanslia, anneli.vartiainen@evl.fi p. 050 326 9019.