Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallitukselle tehtäväksi laatia toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Julkaistu 04.05.2022

Kirkolliskokous pyysi kirkkohallitusta laatimaan toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kirkossa. Suunnitelmaan tulee sisällyttää malli toiminnallisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta seurakuntien käyttöön.

Kirkossa on valiokunnan mukaan tehty monia toimenpiteitä  yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. "Paljon on edelleen tehtävänä, jotta laaja-alainen yhdenvertaisuus ja tasa-arvo voisivat toteutua eri ihmisryhmien kohdalla  kaikkialla kirkossa. Seurakunnat ovat hallinnollisesti itsenäisiä päättämään toiminnastaan yleisten lakien sekä kirkkolain ja -järjestyksen puitteissa. Kirkkohallitus antaa seurakunnille työkaluja, ohjeita ja suosituksia niiden toiminnan edistämiseksi", mietinnössä todetaan.

Asiaa koskevan aloitteen oli allekirjoittanut 29 edustajaa. Aloitteeseen liittyvästä yleisvaliokunnan mietinnöstä käytiin vilkas keskustelu, jossa käytettiin lähes 20 puheenvuoroa. Mietintöön jätettiin viiden edustajan allekirjoittama eriävä mielipide uskonnonharjoituksen jättämisestä mietinnön ulkopuolelle.

Laki tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta ei koske uskonnonharjoitusta. Valiokunnan mielestä toiminnalliseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan ei ole tarvetta sisällyttää selvitystä uskonnonharjoituksesta eikä yhdenvertaisuuslaissa mainittuun uskonnonharjoitukseen tule esittää poikkeamaa.

Yleisvaliokunta oli pyytänyt kirkolliskokouksen perustevaliokunnalta lausunnon edustaja-aloitteesta. Valiokunta toteaa, että aloitteessa esitetty suunnitelma liittyy luontevasti maaliskuussa 2021 perustetun Kirkkohallituksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän tehtäviin.

Yleisvaliokunnan mietintö 1/2022 edustaja-aloitteesta 6/2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Edustaja-aloite 6/2021 kirkolliskokoukselle Linkki avautuu uudessa välilehdessä 

Kirkon strategiaprosessia kehitetään

Kirkolliskokous päätti edellyttää kirkkohallitusta valmistelemaan esityksen, jolla kirkon tulevaisuusdokumenttien syklit saadaan synkronoitua. Asiaa käsiteltiin strategiaaa koskevaan edustaja-aloitteeseen liittyvän tulevaisuusvaliokunnan mietinnön pohjalta.

Kirkon yhteinen strategia on osa tulevaisuusdokumenttien kokonaisuutta, jossa eri dokumentit tarjoavat toisilleen syötteitä ja taustoitusta. Valiokunnan mukaan on tärkeää, tämä kokonaisuus toimii tarkoituksenmukaisessa syklissä. 

Kirkolliskokous edellytti lisäksi, että se saa jatkossa nykyistä suuremman roolin kokonaiskirkon strategiaprosessissa ja strategian valmistelussa. Kirkkohallituksen tulee kiinnittää jatkossa huomiota myös strategian valmistelun monipuolisuuteen ja siihen, että erilaisia sidosryhmiä kuullaan laajasti.

Tulevaisuusvaliokunnan mietintö 1/2022 edustaja-aloitteesta 7/2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Edustaja-aloitteita lähettiin valiokuntiin:  

Edustaja-aloite aineiston tuottamisesta moninaistuvan hengellisyyden tueksi lähetettiin käsikirjavaliokuntaan

 

Edustaja Kirsi Pohjolan esittelemällä aloitteella pyritään vastaamaan tämän päivän ihmisten moninaistuvan hengellisen elämän tukemiseen ja tapoihin hakea yhteyttä Jumalaan. Aloitteen on allekirjoittanut 23 edustajaa. Aloitteella on yhtymäkohtia marraskuun 2021 kirkolliskokouksen rukouselämän ja evankelioimisen vahvistamisen aloitteisiin.

Aloitteessa esitetään, että kirkolliskokous pyytää Kirkkohallitusta kokoamaan lisämateriaalia moninaistuneen hengellisen elämän tukemiseen Kirkon tutkimuskeskuksen teologisen analyysin pohjalta osaksi kirkkovuoden kiertoa. 

Aloitteesta käytettiin lähetekeskustelussa reilut kymmenen puheenvuoroa. Keskustelun jälkeen aloite lähetettiin käsikirjavaliokuntaan.  

Edustaja-aloite 1/2022 kirkolliskokoukselleLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Aloite seksuaalisen häirinnän vastaisten toimien vahvistamisesta kirkossa yleisvaliokuntaan 

24 edustajan allekirjoittaman aloitteen tavoitteena on tuoda seksuaalisen häirinnän vastaiset toimet entistä kiinteämmäksi osaksi erityisesti kirkon kasvatustyötä ja koko seurakunnan toimintaa. Aloitteen mukaan seurakuntien työntekijöiden tueksi tarvitaan lisätietoa, seurantaa, raportoinnin välineitä ja koulutusta seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi, häirintätilanteisiin puuttumiseksi ja niiden selvittämiseen.  

Aloitteessa ehdotetaan, että kirkolliskokous pyytää Kirkkohallitusta selvittämään, kuinka kirkon työn tueksi saadaan riittävästi tietoa ja taitoa toimia seksuaalisen häirinnän vähentämiseksi seurakunnissa. Toiseksi aloitteessa pyydetään kirkon keskushallintoa syventämään kirkon työntekijöiden osaamista liittyen seksuaaliseen häirinnän tunnistamiseen, ehkäisemiseen ja puuttumiseen seurakunnissa. Kolmanneksi aloitteessa pyydetään kirkon keskushallintoa kehittämään seurannan välineitä ja raportointimalleja seksuaalisen häirintään puuttumiseksi.  

Aiheesta käytettiin yli 10 kannustavaa puheenvuoroa, minkä jälkeen se lähetettiin yleisvaliokuntaan. 

Edustaja-aloite 2/2022 kirkolliskokoukselle Linkki avautuu uudessa välilehdessä