Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Tuore tiede- ja kulttuuriministeri Honkonen: kirkolla merkittävä rooli kriisinhallinnassa

Julkaistu 03.05.2022

Tiede- ja kulttuuriministerinä 29.4.2022 aloittanut Petri Honkonen toi valtiovallan tervehdyksen Turussa 3.−6. toukokuuta kokoontuvalle kirkolliskokoukselle. Perinteisessä opetus- ja kulttuuriministeriön kahvihetkessä puhunut Honkonen totesi haluavansa kirkollisasioista vastaavan ministerin roolissaan tukea ja edistää positiivisen uskonnonvapauden toteutumista sekä kirkon ja muidenkin uskonnollisten yhdyskuntien toimintaa: ”Itsenäinen ja autonominen kirkko on suomalaisen kansalaisyhteiskunnan keskeinen toimija ja tärkeä julkisen vallan kumppani.”

Ministeri rohkaisi kirkkoa aktiivisuuteen henkisen kriisinsietokyvyn kasvattamisessa

Ministeri Honkonen esitti kirkolle kiitoksen sen toimista koronapandemian aikana ja nosti esiin esimerkkejä hyvästä kumppanuudesta ministeriön ja kirkon välillä: ”Kirkko on ollut esimerkillisellä tavalla toteuttamassa ministeriön liikkeelle laittamaa diakoniatyön avustusta ihmisten tukemiseksi koronakriisin keskellä ja kesätyöseteliavustusta nuorten työmarkkina-aseman parantamiseksi.”

Ministeri näki kirkon roolin merkittävänä myös Ukrainan kriisin keskellä: ”Jälleen erityisen tärkeää on huolehtia haavoittuvimmassa asemassa olevista henkilöistä. Kirkko on rientänyt apuun myös Ukrainan hädän hetkellä ja tuonut toiminnallaan lohtua ja toivoa sekä Suomeen tulleille, sotaa paenneille ukrainalaisille, että meille suomalaisille, jotka tunnemme voimattomuutta ja turvattomuutta sotaisten uutisten äärellä.”

Honkonen kantaa huolta yhteiskunnallisen keskustelun sävystä: ”Näen, että henkisen kriisinkestävyyden kannalta on tärkeää myös kiinnittää huomiota yhteiskunnassamme käytävän keskustelun sävyyn. Meidän tulee tietoisesti torjua syrjintää eri vähemmistöjä kohtaan. Lisäksi muun muassa uskontolukutaidon merkitys korostuu. ”

Honkonen mainitsi valtioneuvoston ajankohtaisselonteon Suomen turvallisuusympäristön muutoksista, joka on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä: ”Osana selontekoa on nostettu esille henkisen kriisinsietokyvyn merkitys ja uskonnollisten yhteisöjen rooli sen osana. Rohkaisen kirkkoa aktiivisuuteen tämän teeman äärellä.”

Historiallinen lakiuudistus tulossa käsittelyyn kesäkuussa, kiritys seurakuntavaaleihin

Honkonen totesi myös, että historiallista kirkkolain uudistustaLinkki avautuu uudessa välilehdessä koskeva hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle kesäkuussa. Tällöin eduskunta ehtisi käsitellä asian vielä ennen hallituskauden päättymistä ensi keväänä. 

Ministeri kannusti kirkon jäseniä ”vahvaan vaaliosallistumiseen” marraskuun seurakuntavaaleissa: ”Kannustan seurakuntalaisia myös asettumaan itse ehdolle. Erityisesti tällaiseen maailmanaikaan on meidän jokaisen yhteinen tehtävä puolustaa ja vaalia kansanvaltaisia instituutioita — näin myös kirkossa.”

Ministerin koko puhe on luettavissa kirkolliskokouksen sivuillaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkolliskokouksen viestintä:
Tuula Putkinen, viestintäpäällikkö, p. 046 922 0232 
Tuija Helenelund, viestintäasiantuntija, p. 050 529 8503
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815