Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkon eläkerahaston sijoitukset tuottivat erittäin hyvin vuonna 2021

Julkaistu 22.02.2022

Kirkon eläkerahastolle vuosi 2021 oli tuotoltaan erittäin hyvä. Eläkerahaston sijoitusten markkina-arvo nousi 1,97 miljardiin euroon ja sijoitussalkku tuotti 14,3 prosenttia. Salkun reaalituotto 10,7 prosenttia ylitti sijoitussuunnitelmassa asetetun 3 prosentin reaalituottotavoitteen. Eläkerahaston pitkän aikavälin vuosituotto (1991–2021) pysyi edelleen hyvänä, ollen vuoden lopussa 8,2 prosenttia.  

“Vuonna 2020 alkanut talouskasvu jatkoi vahvistumistaan koko alkuvuoden saavuttaen Yhdysvalloissa jopa kaksinumeroisia lukemia toisella vuosineljänneksellä. Yritysten tulokset nousivat pandemian aiheuttamasta taantumasta poikkeuksellisen nopeasti mittavien raha- ja finanssipoliittisten elvytyspakettien ansiosta”, Kirkon eläkerahaston sijoitusjohtaja Ira van der Pals sanoo.  

Sijoitusmarkkinoilla vuosi 2021 oli yksi historian parhaimmista. Talouden elpyessä on tyypillistä, että osakemarkkinat tuottavat selvästi keskimääräistä paremmin. Näin kävi myös viime vuonna erityisesti kehittyneiden markkinoiden kohdalla. Inflaation ja korkojen nousun seurauksena sijoittajien tilanne oli korkomarkkinoilla läpi vuoden haastava ja tuotot jäivät vaatimattomiksi. 

Kirkon eläkerahaston likvidit osakesijoitukset tuottivat 23,2 prosenttia ja likvidien korkosijoitusten tuotto oli 0,6 prosenttia. Epälikvidit osakesijoitukset tuottivat 35,4 prosenttia ja epälikvidien korkosijoitusten tuotto oli 7,0 prosenttia. Reaaliomaisuussijoitukset tuottivat 14,6 prosenttia. 

Ilmastostrategia on keskeinen osa vastuullista sijoitustoimintaa 

Kirkon eläkerahasto on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen. Vastuullisen sijoittamisen avulla eläkerahasto varmistaa sijoituksilleen hyvän tuoton sekä sijoitusriskien tehokkaan hallinnan. Eläkerahasto ottaa kaikessa sijoitustoiminnassaan huomioon ESG-näkökohdat eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat. 

Kirkon eläkerahasto julkaisi vuonna 2021 uuden ilmastostrategian, jossa tavoitteena on hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä. Vastuullinen sijoittaminen oli kiinteä osa eläkerahaston sijoituspäätöksentekoa vuonna 2021. Uusia sijoituksia tehtiin niin metsään kuin uusiutuvaan energiaan ja kestävään infrastruktuuriin. Eläkerahaston käyttämät osakeindeksirahastot siirtyivät Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiin vertailuindekseihin. Korkosijoitusten puolella laajennettiin sijoituksia vihreisiin ja kestävän kehityksen joukkovelkakirjalainoihin uudella rahastolla.  

Kirkon eläkerahaston historia alkoi vuonna 1991, kun kirkon eläkejärjestelmässä siirryttiin osittain rahastoivaan eläkemaksujärjestelmään. Kirkon eläkerahasto (KER) eriytettiin 1.1.2016 kirkon keskusrahastosta. KER vastaa kirkon eläkevarojen sijoittamisesta ja tasaa seurakuntien eläkemaksujen kehitystä. 

Lisätiedot: 
Kirkon eläkerahasto  
Ira van der Pals, sijoitusjohtaja, p. 050 301 7980 
Magdalena Lönnroth, salkunhoitaja ja vastuullisen sijoittamisen päällikkö, p. 050 584 6912