Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkon saamenkieliset verkkosivut on julkaistu

Julkaistu 04.02.2022

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon juuri julkaistu saamenkielinen verkkosivusto palvelee kirkon saamenkielisiä jäseniä entistä paremmin. Sisältöä on kaikilla kolmella Suomessa puhutulla saamen kielellä: inarinsaamen, pohjoissaamen ja koltansaamen kielillä. 

Sivustoa ja sen sisältöjä on tehty pääasiassa saamelaisten tekijöiden voimin ja siten, että se palvelisi mahdollisimman hyvin saamelaisia. Sisällöntuottajien on tärkeää tuntea hyvin saamelaista kulttuuria, hengellisyyttä ja symboliikkaa. Kulttuurisensitiivisyys on huomioitu myös kuvien valinnassa.

Sivustolla nostetaan esille erityisesti saamelaisille keskeisiä sisältöjä. Saamelaisille erityisen tärkeitä kristillisiä perinteitä ovat muun muassa rippikoulu ja konfirmaatio, joilla on suuri merkitys saamelaisessa kulttuurissa. 

”On tärkeää, että saamelaiset voivat käyttää omaa äidinkieltään asioidessaan kirkon sivuilla. Tämän merkitys nousee etenkin silloin, kun kyse on oman elämän merkityksellisistä vaiheista, kuten vaikkapa elämän käännekohdista, hengellisistä pohdinnoista tai haastavasta elämäntilanteesta. Sivustolta löytyy perustietoa kirkosta ja kristinuskosta, mutta samalla sisällöissä on vahva painotus aiheissa ja ilmiöissä, jotka ovat saamelaisessa kulttuurissa merkittäviä,” sanoo asiantuntija Henna Ahlfors Kirkkohallituksesta.

Sivuston tekijöistä keskeinen rooli on ollut filosofian ylioppilas Sara Keräsellä, joka on toiminut sisällöntuottajana ja verkkotoimittajana sekä saamelaistyötä valtakunnallisesti koordinoivalla, rovasti Erva Niittyvuopiolla

”Toivon, että sivut voisivat palvella mahdollisimman hyvin meidän eri kieliryhmiä. Odotan myös palautetta sivujen sisällöstä, eli jos joku olennainen asia puuttuu, niin ihmiset voivat laittaa siitä viestiä. Kiitän Tauno Ljetoffia koltansaamenkielisten sivujen teksteistä, Marja-Liisa Olthuisia ja Jouni Aikiota sivujen kielten tarkistuksesta ja kaikkia kuvaajia, joilta saimme luvan käyttää heidän kuviaan,” sanoo Erva Niittyvuopio.

Verkkosivujen kehittäminen jatkuu

Sivuston sisältöjen täydentäminen ja kehittäminen jatkuvat julkaisun jälkeenkin. Sivustolla tullaan tekemään käyttäjätutkimus, jonka palautteen pohjalta sivuston kehittämistyötä voidaan jatkaa. 

Evl.fi-sivustoilla on sisältöä suomen ja saamen lisäksi ruotsiksi, englanniksi, selkokielellä ja viittomakielellä.

Lisätietoja:
Henna Ahlfors, Kirkkohallitus, p. 050 326 9012, henna.ahlfors@evl.fi
Erva Niittyvuopio, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, p. 040 769 0044, erva.niittyvuopio@evl.fi

pohjoissaamenkielinen sivusto: evl.fi/sapmi
inarinsaamenkielinen sivusto: evl.fi/anaraskielan
koltansaamenkielinen sivusto: evl.fi/nuorttsaa-mkio-lle 

Suoma ev.lut. girku sámegielat neahttasiiddut leat almmustahttojuvvon 4.4.2022