Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Täysistunto: Kaksi seurakuntaliitosta Mikkelin hiippakuntaan

Julkaistu 25.01.2022

Vuoden ensimmäiseen istuntoonsa 25.1.2022 virtuaalisesti kokoontunut Kirkkohallituksen täysistunto päätti kahdesta seurakuntaliitoksesta.  

Sulkavan seurakunta lakkautetaan 31.12.2022 ja liitetään Savonlinnan seurakuntaan vuoden 2023 alusta alkaen. Laajentuvan Savonlinnan seurakunnan alueena ovat Savonlinnan kaupungin, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueet. Vuoden 2022 seurakuntavaalit toimitetaan laajentuvan Savonlinnan seurakunnan alueella, ja vaalien toimittamisesta vastaa Savonlinnan seurakunnan vaalilautakunta. 

Puumalan seurakunta lakkautetaan 31.12.2022 ja liitetään Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan. Laajentuvan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan alueena ovat Mikkelin kaupungin ja Puumalan kunnan alueet. Vuoden 2022 seurakuntavaalit toimitetaan laajentuvan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan alueella ja vaalien toimittamisesta vastaa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan vaalilautakunta. 

Lisätiedot:  taloussuunnittelupäällikkö Johanna Simpanen, johanna.simpanen@evl.fi, p. 050 432 3323 

Rikosseuraamusalan hengellisen työn neuvottelukunnan puheenjohtajaksi piispa Laajasalo  

Täysistunto nimesi piispa Teemu Laajasalon Rikosseuraamusalan hengellisen työn neuvottelukunnan puheenjohtajaksi eläkkeelle jäävän piispa Simo Peuran tilalle. Laajasalo hoitaa tehtävää 25.1.2022−31.5.2024 eli neuvottelukunnan jäljellä oleva toimikauden loppuun saakka.  

Rikosseuraamusalan hengellisen työn neuvottelukunta toimii hengellisen vankilatyön yhteistyöelimenä. Sen tehtävänä on käsitellä hengellisen vankilatyön ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteisiä kysymyksiä sekä ohjata ja kehittää uskonnonharjoittamisen, hengellisen työn ja sielunhoidon toteutumista vankien, yhdyskuntaseuraamuksiin tuomittujen ja heidän läheistensä hyväksi.  

Lisätiedot:  toiminallisen osaston asiantuntija Sami Puumala, sami.puumala@evl.fi, p. 050 340 2758 

Kirkon mediasäätiön hallitukseen uusia jäseniä vuosiksi 2022–2024 

Täysistunto nimesi Kirkon mediasäätiön hallitukseen varsinaisia jäseniä ja heidän varajäseniään kolmivuotiskaudeksi 1.1.2022–31.12.2024.  

Jäseniksi nimettiin viestintäpäällikkö Urpu Sarlin, Siuntio (varajäsen viestintäpäällikkö Virpi Mäkitalo, Oulu), pastori Juha Rajamäki, Helsinki, (varajäsen apulainen, toimitusjohtaja ja tuottaja Marko Kulmala, Helsinki), toimittaja Nina Granvik, Helsinki (varajäsen medianomikoulutuksen vastaava lehtori Fred Nordström, Helsinki).  

Kirkon mediasäätiö on 24 evankelis-luterilaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän sekä kirkkohallituksen vuonna 2005 perustama säätiö. Sen tarkoituksena on tukea ja edistää uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoperustasta käsin. 

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, jonka kirkkohallituksen täysistunto nimittää säätiön hallintoneuvoston esityksestä.  

Lisätiedot: vt. viestintäjohtaja, Kirkon mediasäätiön hallituksen puheenjohtaja Eeva-Kaisa Heikura, eeva-kaisa.heikura@evl.fi, p. 040 688 1421 

Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan evl.fi-sivuilla 

Täysistunto merkitsi tiedoksi suostumukseen perustuvat sidonnaisuusilmoitukset Kirkkohallitukselle. Täysistunto antoi kokouksessaan 16.3.2021 suosituksen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa. Suositus tehtiin kirkolliskokouksen toimeksiannosta. 

Sidonnaisuusrekisterin julkiset tiedot julkaistaan Kirkkohallituksen verkkosivuilla erikseen suostumuksen antaneiden ilmoittajien osalta. Sidonnaisuusilmoitukset saatetaan kirkkohallituksen täysistunnolle tiedoksi kerran vuodessa.  

Lisätiedot: kansliapäällikön erityisavustaja Markus Ylimaa, markus.ylimaa@evl.fi. p. 050 593 1592 

Kirkkohallitus myönsi verotulojen täydennyksiä seurakunnille 

Täysistunto myönsi Kirkon keskusrahastosta verotulojen täydennystä seurakunnille ja seurakuntayhtymille yhteensä 1 074 185 euroa, ks. tiedotteen liite. 

Kirkkohallitus myöntää kirkon keskusrahastosta verotulojen täydennystä seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle, kun tämän laskennallinen kirkollisvero läsnä olevaa jäsentä kohden alittaa kunnan asukastiheyden ja seurakunnan tai seurakuntayhtymän jäsenmäärän mukaan määräytyvän tasoitusrajan. 

Lisätiedot:  kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, p. 050 3474 728 

Täysistunto merkitsi lisäksi tiedoksi Kirkon eläkerahaston sijoitussuunnitelman vuodelle 2022 sekä Kirkon keskusrahaston riskienhallintasuunnitelman vuodelle 2022.  

Lisätiedot: sijoitusjohtaja Ira van der Pals, ira.vanderpals@evl.fi, p. 050 301 7980 

Kokouksen pöytäkirja tulee noin viikon kuluttua luettavaksi osoitteeseen  domus.evl.fi . 

Uutisen liitteet