Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Seurakunnat testaavat uudenlaista diakoniaa kokeilutoiminnan avustuksilla

Julkaistu 13.12.2021

Kirkkohallitus on jakanut viidelle seurakunnalle kokeilutoiminnan avustusta kertaluontoisesti. Syksyllä myönnetty summa on yhteensä 100 000 euroa. Kaikkiaan 22 seurakuntaa haki kokeilutoiminnan avustusta syksyn haussa, jonka painopisteenä oli diakoniset kokeilut.

Kirkossa on ovet auki kokeiluille, joilla uudistetaan toimintaa ja rakennetaan monialaisia yhteistyöverkostoja alueen eri toimijoiden kanssa. Kokeilujen keskiössä ovat seurakuntalaiset ja alueen asukkaat, joiden osallisuutta ja hyvinvointia halutaan vahvistaa.

“Kokeilujen tarkoituksena on testata uudenlaisia toimintamalleja, jotka onnistuessaan voidaan levittää koko kirkon kentälle niin, että niistä hyötyisi mahdollisimman moni seurakunta”, kirkkohallituksen kehityspäällikkö Liisa Björklund toteaa.

Avustusta saaneet hankkeet:

Oulun DOM-toiminta auttaa pitkäaikaistyöttömiä

DOM second hand on Oulun seurakuntayhtymän kierrätykseen ja diakoniaan pohjautuva toimintamuoto, jonka kivijalkana toimii DOM-putiikki. Toiminnan ensisijaisena tavoitteena on työ- ja opiskelupaikkojen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten tukeminen DOMissa työskentelemisen avulla.

Kohderyhmänä ovat ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevat nuoret aikuiset. Kokeilutoimintaan myönnetty tuki mahdollistaa toiminnan laajentamisen. Yhteistyötä tehdään Oulun kaupungin kanssa.

Lahdessa nuorille tarjotaan lyhytterapiaa

Lahden seurakuntayhtymässä kokeillaan POP UP Terapiapalvelua 16–29-vuotiaille lahtelaisille nuorille ja nuorille aikuisille.

Ytimessä on kirkon tarjoaman maksuttoman lyhytterapiapalvelun tuominen arjen keskelle matalan kynnyksen palveluna perinteisen terapian ulkopuolella oleville nuorille ja nuorille aikuisille. Käytännössä palvelua tuodaan oppilaitoksiin, jossa oppilashuolto tai opettaja voivat ohjata nuoren nopeasti avun piiriin, koska jonoja ei ole. Tavoitteena on myös samalla lisätä tietoisuutta kirkon tarjoamasta keskusteluavusta.

Taipaleen seurakunta kohdistaa avun nuorille

Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren alueilla toimiva Taipaleen seurakunta tarjoaa sekä Pikku Talentit -vapaaehtoistoiminnan kerhotoimintaa 7–14-vuotiaille että Taipaleen Talentit -vapaaehtoistoiminnan koulutusta nuorille, jonka jälkeen nuori voi toimia vapaaehtoistoimijana. Tavoitteena on ehkäistä nuorten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Nuoria rohkaistaan ottamaan talenttinsa eli osaamisensa käyttöön ja samalla auttamaan toisia, kuten tavoittaa etäyhteyden kautta kotona asuvia ikäihmisiä.

Kokeilu esittelee uudenlaista kouluyhteistyötä sekä yhteistyötä sosiaali- ja terveyspiirin, Eksoten kanssa. Nuorilla on mahdollista saada koulutuksesta yksi kokonainen lukiokurssi.

Digienkelit torjuvat digiosattomuutta Joensuussa

Digitaitojen puute näyttäytyy yksilön elämässä muun muassa vaikeutena saada tietoa, välttämättömyytenä maksaa sellaisista asioista, jotka verkossa voisi hoitaa ilmaiseksi tai edullisemmin sekä huonommuuden kokemuksena verrattuna digiympäristössä sujuvasti toimiviin.
 
Joensuun seurakuntayhtymän Digiosallisuutta-hankkeella halutaan kuroa umpeen kielteistä digikuilua. Digiosattomuutta torjutaan diakonian ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöllä. Diakonian verkostojen ja tilaisuuksien kautta tavoitetaan kohderyhmää, jonka osaamista kehitetään hakeutumalla digipalveluiden äärelle ja tarjotaan mahdollisuus laitteiden käyttöön. Matalalla kynnyksellä toivotetaan tervetulleiksi kaikki, joille internetin sisältö on vieras ja pelottavakin maailma.

Ajatuksena on, että ammatillisen koulutuksen opiskelijat toimivat digienkeleinä, jotka tarjoavat digiohjausta osana koulutukseensa kuuluvaa työssäoppimista. Hankkeen yhteistyökumppanina on ammattioppilaitos Riveria.

Perheystävä-pilotti Hämeenlinnassa

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta on pilotoimassa Lasten ja nuorten keskus ry:n lanseeraamaa Perheystävä-toimintaa Jukolan kaupunginosan alueelle Hämeenlinnassa. Perheystävä-toimintamallissa tuodaan diakonisten toimintojen ja varhaiskasvatuksen rinnalle mahdollisuus vanhemmuuden tukeen. Tavoitteena on vahvistaa vanhempien voimavaroja ja vähentää yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemusta, lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä auttaa rakentamaan ystävyyssuhteita.

Jukolan alueen asukkaille luodaan rento ja viihtyisä kohtaamispaikka, jossa on tarjolla ilmaista ruokaa, seuraa, leikki- ja askartelumahdollisuuksia sekä kahvittelua. Ajatuksena on myös rakentaa yhdessä asukkaiden, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa mielekästä toimintaa, esim. teemailtoja, tapahtumia, retkiä ja leiritoimintaa. Suunnittelussa kuunnellaan asukkaiden toiveita ja tarpeita.

Seurakunta tekee yhteistyöstä alueen eri toimijoiden kanssa, kuten Hämeen setlementti, HAMK, Hämeenlinnan kaupunki, Martat, VPK ja 4H.

“Kokeilujen luonteeseen kuuluu uskallus testata nopeasti uutta, mutta niissä on myös lupa epäonnistua. Opit ovat toiminnan uudistumisen kannalta tärkeimpiä. Haluan rohkaista seurakuntia rohkeisiin kokeiluihin, joissa on konkreettiset mutta kunnianhimoiset tavoitteet, ja jotka rakentavat yhteyttä, tarjoavat apua ja tukea tarvitseville ihmisryhmille”, Liisa Björklund sanoo.

Kirkolliskokous myönsi marraskuussa 2020 kirkkohallitukselle 200 000 euroa jaettavaksi seurakuntien kokeilutoiminnan kehittämiseen. Määrärahasta noin puolet jaettiin kevään ensimmäisessä haussa. Syksyllä valinnoissa painotettiin diakoniseen työhön liittyviä hankkeita.   

Ovet auki kokeilulle -webinaari 19.1.2022

Vuonna 2021 rahoitetut kokeilut esittäytyvät ja jakavat oppejaan Ovet auki kokeiluille -webinaarissa 19.1.2022 klo 13.30–15.30.  Tilaisuudessa kerrotaan kevään 2022 avustusten hausta ja kriteereistä.  Tilaisuus on avoin ja osallistua voi tämän Teams-linkinLinkki avautuu uudessa välilehdessä kautta.

Lisätietoja: kehityspäällikkö Liisa Björklund, Kirkkohallitus, p. 050 413 9156, liisa.bjorklund@evl.fi

Liitteenä on listaus kaikista vuoden 2021 kokeilutoiminnan avustusta saaneista seurakunnista ja niiden hankkeista

Uutinen kevään kokeilutoiminnan avustuksista 11.6.2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä

 

 

 

 

 

Uutisen liitteet