Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkirje rukouksesta julkaistaan vuonna 2023

Julkaistu 08.12.2021

Seuraava piispainkirje julkaistaan vuonna 2023 aiheenaan rukous. Piispainkokous päätti asiasta kokouksessaan 8.12.2021. Vuoropuhelua edistävässä uudessa Piispainkirje-julkaisusarjassa julkaistiin aiemmin tänä vuonna puheenvuoro Raamatusta ja kirkosta.  
 
Seuraavan piispainkirjeen teema soveltuu hyvin myös kirkolliskokoukselta piispainkokoukselle tulleeseen aloitteeseen rukouselämän vahvistamisesta.  
 
Piispainkokous päätti aloitteeseen liittyen käynnistää rukouselämään ja sen tarpeisiin liittyvän selvityksen. Selvitystä tehdään yhteistyössä seurakuntien, järjestöjen ja kirkon muiden toimijoiden kanssa. Samalla käydään keskustelua rukouksen teologiasta. 
 
Lisätiedot: piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala, p.  050 380 3270,  anna-kaisa.inkala@evl.fi  

Piispainkokous keskusteli ortodoksien ja luterilaisten vastavuoroisesta kasteen tunnustamisesta

Piispainkokous keskusteli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon yhteisestä julistuksesta kirkkojen kasteen vastavuoroisesta tunnustamisesta. Asia lähetettiin Kirkkohallituksen ulkoasiain osastolle jatkovalmisteluun tavoitteena valmistella asiasta päätösesitys kirkolliskokoukselle. 
 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon yhteisen julistuksen lähtökohtina ovat olleet sekä kansainvälisen luterilais-ortodoksisen kastetta käsitelleen dialogin tulokset että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon teologinen dialogi.  

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon kesken 
vallitsee toimiva käytäntö liittyen kasteen tunnustamiseen  
seurakuntaelämässä. Käytännössä luterilaisesta näkökulmasta on pidetty selvänä, että ortodoksi voi esimerkiksi toimia luterilaisten lisäksi luterilaiseksi kastetun lapsen kummina. Kirkkojen kesken ei kuitenkaan ole aiemmin ilmaistu keskinäistä kasteen tunnustamista.   
 
Lisätiedot: johtava asiantuntija Tomi Karttunen, p. 050 594 1713, tomi.karttunen@evl.fi

Lähetystyön peruslinjaukseen liittyvää keskustelua jatkettiin

Piispainkokous jatkoi lokakuussa aloittamaansa keskustelua lähetystyön peruslinjauksesta Yhteinen todistus. Keskustelussa käytiin läpi Yhteinen todistus -asiakirjan päivitettyä versiota, jossa on huomioitu kirkon uusi Ovet auki -strategia ja muita lähetysjärjestöjen ohjauskeskusteluissa syksyllä 2021 ja Kirkon lähetystyön keskuksen työssä esiin nousseita päivittämistarpeita.  
 
Piispainkokous jatkaa asian käsittelyä myöhemmin. Asiakirjaa käsitellään sen jälkeen myös kirkon lähetystyön neuvottelukunnassa sekä lähetystyön perussopimuksen sopineiden lähetysjärjestöjen kanssa. Sopimukset hyväksyy kirkkohallituksen täysistunto.

Perussopimus solmitaan määräajaksi, ja meneillään oleva perussopimuskausi päättyy 13.6.2023. 
 
Lisätiedot:  Kirkon lähetystyön keskuksen johtaja Elina Hellqvist, p. 040 688 1478, elina.hellqvist@evl.fi

Piispainkokous kiitti piispa Simo Peuraa 

Piispainkokoukseen osallistui viimeistä kertaa pian eläkkeelle jäävä Lapuan piispa Simo Peura. Hän on toiminut piispana vuodesta 2004. Hänen seuraajansa, nykyinen Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tuomiorovasti Matti Salomäki aloittaa virassaan 1.2.2022.  
 
Seuraava piispainkokous järjestetään 1. - 2.2.2022 Helsingissä.  
 
Lisätiedot: piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala, p.  050 380 3270,  
anna-kaisa.inkala@evl.fi  
  
 
Piispainkokouksen sivut