Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Täysistunto hyväksyi Kirkon keskusrahaston kiinteistöstrategian

Julkaistu 21.09.2021

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kokouksessaan 21.9. Kirkon keskusrahaston kiinteistöstrategian vuosille 2021–2026. Kirkon keskusrahastoon kuuluvat Kirkkohallitus ja hiippakuntien tuomiokapitulit, joita on yhdeksän kappaletta. 

Kiinteistöstrategiassa on esitetty selvitys kaikista Kirkon keskusrahaston tiloista. Strategian yhteydessä toteutetussa käyttäjäarvioinnissa sekä hiippakuntien että Kirkkohallituksen tilat todettiin tarkoituksenmukaisiksi ja niihin oltiin tyytyväisiä. Työryhmä ei esitä mittavia tiloista luopumisia tai omistussuhteiden muutoksia. Vuosille 2021–2023 säästöpotentiaaliksi on arvioitu yhteensä noin 245 000 euroa.  

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli ja tietohallinnon Seinäjoen yksikkö muuttavat pienempiin työtiloihin syksyllä vuonna 2022. Kirkon palvelukeskuksen Porvoon toimipisteen tiloista luovutaan vuoden 2023 syksyllä vuokrasopimuksen päättyessä.  

Toimenpiteinä vuosille 2021–2026 esitetään lisäksi muun muassa, että Kirkkohallitus vuokraa Helsingin Etelärannassa sijaitsevan Kirkon talossa käytössään olevat vapaat toimistotilat ja että Kirkkohallitus laatii kiinteistöomistajapolitiikan Kirkon talon ja Järvenpäässä sijaitsevan Kirkon koulutuskeskuksen kiinteistöjen omistuksen linjaamiseksi. Kirkon tutkimuskeskus muuttaa Kirkon taloon 1.10.2021. Kirkon keskusrahaston omistamille kiinteistöille ehdotetaan tilattavaksi energiaselvitys ja Kirkon koulutuskeskuksen Järvenpään kiinteistölle kuntoarvio. 

Kiinteistöstrategiaan sisältyy myös kiinteistökohtainen kulttuuriperintöarvoja koskeva selvitys. 

Strategia on luettavissa evl.fi/plus-sivustolla.

Lisätiedot:  Kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, p. 050 347 4728 

Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston talousarviot kirkolliskokoukselle 

Täysistunto hyväksyi kirkolliskokoukselle esitettäviksi Kirkon keskusrahaston sekä Kirkon eläkerahaston talousarvion vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 20222024. Kirkon keskusrahaston vuosien 2023 ja 2024 tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmaluvut puuttuivat kuitenkin esityksestä, koska kirkolliskokouksen edellyttämä Keskusrahaston talouden tasapainottamissuunnitelma on vielä työn alla. Luvut sekä talouden tasapainottamisohjelma tuodaan täysistunnon seuraavaan kokoukseen 12.10.  

Keskusrahaston vuoden 2022 talousarvio on noin 4,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kirkolliskokoukselle esitetään, että kärkihankkeisiin sekä muihin kertaluonteisiin eriin (synodaalikokoukset, seurakuntavaalit, Vanhan testamentin mobiilikäännös) varataan yhteensä noin 3,4 miljoonaa euroa. Kirkolliskokouksen elokuussa 2021 tekemän päätöksen mukaisesti keskusrahaston talouden tulee olla tasapainossa vuoteen 2023 mennessä. Tätä varten laaditaan Kirkon keskusrahaston talouden tasapainottamissuunnitelma, joka esitetään kirkolliskokoukselle marraskuussa. Vuodesta 2023 alkaen kärkihankkeet rahoitetaan rahoitustuotoilla. 

Kirkkoneuvos Juha Tuohimäki toteaa, että talouden tasapainottaminen edellyttää Kirkon keskusrahaston kaikkien kuluerien kriittistä tarkastelua. Päällekkäisyydet Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien välillä on tunnistettava ja poistettava. Lisäksi on ratkaistava, mistä toiminnoista voidaan kokonaan luopua.

Lisätiedot:  Kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, p. 050 347 4728 

Kolehtikohteet vuodelle 2022 hyväksyttiin  

Kirkkohallitus hyväksyi hiippakuntien vuoden 2022 jumalanpalvelusten kolehtikohteet. Suurin kolehtikohderyhmä on aiempaan tapaan lähetystyö ja kansainvälinen diakonia. Kirkkohallitus antoi hiippakuntien tuomiokapituleille oikeuden määrätä kaksi kolehtia hiippakunnallisiin tarkoituksiin. 

Vuonna 2022 toteutetaan kolehtikokeilu kymmenessä seurakunnassa. Kolehtikokeilussa mukana olevat seurakunnat noudattavat mallia, jossa kirkkohallituksen täysistunto päättää kolehtipyhät sekä kolehdin saajat, mutta seurakunta saa itse sijoittaa ennalta valitut toimijat kirkkohallituksen määräämiin pyhäpäiviin.

Kokeilussa ovat mukana Alavuden seurakunta, Grankulla svenska församling, Hämeenlinnan seurakunta, Joensuun seurakunta, Kangasniemen seurakunta, Kauniaisten suomalainen seurakunta, Kuusamon seurakunta, Liedon seurakunta, Malmin seurakunta ja Niiniveden seurakunta.  

Kolehtikohteiden valintakriteereitä ovat muun muassa läpinäkyvyys kolehtikohteen tarkan määrittelyn avulla sekä kolehtia hakevan tahon työn vaikuttavuus kirkon sisällä. Kolehteja saaneiden toimijoiden tulee esittää suunnitelma haettavan kolehdin käytöstä ja raportoida saadun kolehdin käytöstä. 

Tiedotteen liitteinä ovat lista kolehtikohteista vuonna 2022, lista kokeiluseurakuntien kolehtikohteista vuonna 2022 sekä lista Porvoon hiippakunnan kolehtikohteista vuonna 2022.

Lisätiedot: kansliapäällikön erityisavustaja Markus Ylimaa, markus.ylimaa@evl.fi, p. 050 593 1592 

Kirkon tutkimus ja koulutus -erillisyksikön muodostaminen etenee 

Kirkkohallituksen täysistunto muutti kirkkohallituksen työjärjestystä ja viranhaltijoiden johtosääntöä, jotta Kirkon tutkimus ja koulutus -erillisyksikön muodostaminen voidaan toteuttaa.  

Täysistunto päätti myös perustaa johtajan ja koulutuspäällikön virat Kirkon tutkimus ja koulutus -erillisyksikköön 1.1.2022 alkaen. Nykyiset Kirkon tutkimuskeskuksen johtajan sekä Kirkon koulutuskeskuksen johtajan virat lakkautetaan. 

Kirkolliskokous hyväksyi 4.8. istunnossaan Kirkkohallituksen ohjesäännön muutokset, jotka mahdollistavat suunnitelmat Kirkon koulutuskeskuksen ja Kirkon tutkimuskeskuksen yhdistämisestä. Ks. Kirkon tutkimuskeskus ja koulutuskeskus yhdistyvät - evl.fi  

Lisätiedot: kansliapäällikön erityisavustaja Markus Ylimaa, markus.ylimaa@evl.fi, p. 050 593 1592 

Meri-Anna Hintsala kokonaiskirkollisen viestintäselvityshankkeen puheenjohtajaksi 

Täysistunto nimesi viestintäpäällikkö Meri-Anna Hintsalan kokonaiskirkollisen viestintäselvityshankkeen seurantaryhmän puheenjohtajaksi ajalle 21.9.202131.1.2022.  Aiemmin ryhmän puheenjohtajana toiminut Tampereen seurakuntayhtymän viestintäjohtaja Sami Kallioinen toimii selvityksen hankejohtajana Tuomo Pesosen virkavapaan ajan 31.1.2022 saakka. 

Hankkeessa selvitetään, voitaisiinko kokonaiskirkollista viestintää toteuttaa entistä tavoitteellisemmin, kustannustehokkaammin ja uusinta teknologiaa järkevämmin hyödyntäen. 

Lue myös: Kirkollista viestintää kehitetään kolmivuotisessa hankkeessa - evl.fi 

Kokouksen pöytäkirja tulee noin viikon kuluttua Domus-palveluun. 

Uutisen liitteet