Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkon eläkerahasto mukaan sijoittajien kansainväliseen päästösitoumukseen

Julkaistu 21.09.2021

Kirkon eläkerahasto osallistuu kansainväliseen instituutiosijoittajien päästösitoumukseen (Paris Aligned Investment Initiative Net Zero Asset Owner Commitment), jonka tavoitteena on saada sijoitusomaisuuden nettopäästöt nollaan viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen päällikkö Magdalena Lönnrothin mukaan sitoumukseen osallistuminen on luontevaa, sillä Kirkon eläkerahaston ilmastostrategia täyttää sitoumuksen edellytykset ja eläkerahaston asettama hiilineutraaliustavoite (2035) on jopa kunnianhimoisempi.  

”Paris Aligned Net Zero -sitoumus vahvistaa Kirkon eläkerahaston ilmastostrategian tavoitteita myös kansainvälisellä tasolla”, sijoitusjohtaja Ira van der Pals toteaa. Kirkon eläkerahasto on määrittänyt ilmastostrategiassaan, että sijoitustoiminnassa suositaan varainhoitajia, jotka ovat sitoutuneet viralliseen hiilineutraaliustavoitteeseen.

Sitoumuksen allekirjoittajat ovat aktiivisia ilmastotoimissaan

Paris Aligned Net Zero -sitoumuksessa mukanaolo velvoittaa osallistujia toimimaan ja vaikuttamaan päätöksentekijöihin aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Niitä sitoo myös hiilineutraaliustavoitteiden asettaminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen omassa operatiivisessa toiminnassaan. Tavoitteiden ja toimintatapojen julkaisu ja raportointi ovat osa työskentelyä.  

Kirkon eläkerahasto osallistuu ensimmäisten suomalaisten instituutiosijoittajien joukossa sitoumukseen. Syyskuussa 2021 Paris Aligned Net Zero Asset Owner -sitoumuksella oli 40 kansainvälistä allekirjoittajaa, jotka yhdessä edustavat 2350 miljardin dollarin sijoitusvarallisuutta.  

Paris Aligned Investment Initiative -aloitteen perustajat ovat kansainvälisiä sijoittajaverkostoja. IIGCC (Eurooppa), AIGCC (Aasia), Ceres (Pohjois-Amerikka) ja IGCC (Australia/Uusi-Seelanti) perustivat aloitteen yhteistyössä vuonna 2019.  

Kirkon eläkerahasto toimii Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaitoksena. Se vastaa kirkon henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitussalkun koko oli noin 1,9 miljardia euroa 31.7.2021.  
 
Lisätiedot:
Kirkon eläkerahasto Linkki avautuu uudessa välilehdessä 
Magdalena Lönnroth, salkunhoitaja, p. 050 584 6912, magdalena.lonnroth@evl.fi