Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallitus myönsi Imatran seurakunnalle Alvar Aallon Kolmen ristin kirkon korjauksiin noin 250 000 euroa

Julkaistu 25.08.2021

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen täysistunto myönsi kokouksessaan 25.8.2021 yhteensä miljoona euroa avustuksia seurakuntien rakennushankkeisiin. Keväällä 2021 täysistunto päätti jakaa osan kirkon keskusrahaston rakennusavustuksista hiilineutraalisuusavustuksina. Uusiin hiilineutraalisuushankkeisiin annettiin hakuaikaa toukokuun loppuun asti, mikä vuoksi rakennusavustuksen käsiteltiin poikkeuksellisesti syyskauden ensimmäisessä täysistunnossa.

Täysistunto myönsi hiilineutraalisuushankkeisiin kaikkiaan 189 800 euroa. Rakennusavustuksia myönnettiin yhteensä 560 500 euroa. Laskennalliseen avustusprosenttiin vaikuttavat seurakunnan veroprosentti ja verotulot.

Lisäksi Imatran seurakunnalle myönnettiin 249 700 euron rakennusavustus Kolmen ristin kirkon toisen vaiheen korjauksiin. Kolmen ristin kirkko kuuluu yhtenä Alvar Aallon arkkitehtuurikohteena Unescon maailmanperinnön aieluetteloon. Kirkko on kansainvälisesti erittäin merkittävä arkkitehtuurikohde, jossa vierailee jatkuvasti kirkon arkkitehtuurista kiinnostuneita turisteja ympäri maailman. Kolmen ristin kirkon rakenteiden korjausten kokonaiskustannusarvio on yli kaksi miljoonaa euroa, ja korjaukset on suunniteltu toteutettavaksi kolmessa vaiheessa.

Tarkka avustustenjako julkaistaan Domus-palvelussa pöytäkirjassa viikolla 35.

Lisätiedot: yliarkkitehti Edla Mäkelä, p. 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi

Kirkkohallitus ei puolla valituslupaa Valkeakosken kirkon purkamispäätökseen

Kirkkohallitus ei puolla valituslupaa Valkeakosken kirkon purkamispäätöstä koskevassa asiassa. Täysistunto antoi korkeimman hallinto-oikeuden pyytämän selityksen.

Täysistunto totesi, että hakijat eivät ole valituslupahakemuksessaan esittäneet sellaisia laissa säädettyjä perusteita, joiden perusteella valituslupa tulisi myöntää, eikä asian käsittelyissä ole tehty virheitä.

Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuusto teki kokouksessaan 15.3.2018 päätöksen Valkeakosken kirkon purkamisesta ja sen tontin asettamisesta myyntiin. Päätöksestä valitettiin kirkkohallitukseen. Kirkkohallituksen täysistunto käsitteli valituksen ja alistusasian 23.10.2018, jolloin se päätti hylätä valituksen ja vahvistaa kirkkovaltuuston päätöksen. Kirkkohallituksen päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka on 16.6.2020 antamallaan päätöksellä osittain jättänyt tutkimatta ja osittain hylännyt valituksen.

Lisätiedot: yliarkkitehti Edla Mäkelä, p. 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi

Kirkkohallituksen virkanimikkeitä muutetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Kirkkohallitus muuttaa virkanimikkeitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Kirkkohallituksen täysistunto muutti viranhaltijoiden johtosääntöä tämän mahdollistamiseksi. 

Esimerkiksi toimistopalvelujen esimiehen virkanimike muutetaan toimistopalvelupäälliköksi, asiamiehestä tulee asiantuntija ja lakimiehestä juristi. Virkanimikkeet muutetaan viranhaltijan suostumuksella tai palvelussuhdemuutosten ja tehtävämuutosten yhteydessä.

Muutoksella edistetään tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen nimikkeistön käyttöä kirkossa kirkolliskokouksen toimeksiannon mukaisesti. Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2020, että kirkkohallituksen tulee kartoittaa käytössä olevia sukupuolittuneita nimikkeitä ja niiden vaihtoehtoja ja ohjeistaa seurakuntia ja kirkon keskushallintoa käyttämään tasa-arvoista kieltä viestinnässä ja hallinnossa niiltä osin kuin nimikkeet eivät ole ristiriidassa kirkon säädösten kanssa.

Lisätiedot: hallintopäällikkö Asta Virtaniemi, p. 050 318 8608, asta.virtaniemi@evl.fi

Ahvenanmaan uutta itsehallintolakia koskevasta hallituksen esityksestä annettiin lausunto

Kirkkohallitus antoi oikeusministeriön pyytämän lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle Ahvenanmaan uudeksi itsehallintolaiksi.

Lausunnossa nostetaan esiin muun muassa kysymys lainsäädäntötoimivallasta maakuntapäivien ja eduskunnan välillä erityisesti liittyen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin, kuten kirkolliseen kulttuuriperintöön, hautaustoimeen ja väestökirjanpitoon.

Kirkkohallitus korostaa, että varsinaisen kannan muodostaminen kuuluu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukselle kirkkolain mukaisesti. Siksi kirkkohallitus katsoo, että oikeusministeriön tulee pyytää asiasta kirkolliskokouksen lausunto.

Lausunto tulee nähtäville osoitteeseen lausuntopalvelu.fi

Lisätiedot: kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, p. 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi

Kokouksen pöytäkirja tulee noin viikon kuluttua Domus-palveluun.